Italijanski uz kafu: Lekcija 1996 – Nove riječi: La valigia è stata preparata dall’uomo per un viaggio., Questa matita è lunga 10 centimetri….

2.jpg

Poslušaj kako se čitaju fraze „La valigia è stata preparata dall’uomo per un viaggio.“, „Questa matita è lunga 10 centimetri.“, „Le sue mani sono sulle sue ginocchia.“, „Il ragazzo dice la verità.“, „un sacchetto di plastica pieno d’uva“ i „Il ragazzo porta una maglietta blu.“, a zatim ih ti pročitaj i prevedi.

Slušaj frazu po frazu, slušaj po više puta, pokušavaj da izgovoriš na isti način i ponavljaj sve dok ne možeš da kažeš za svoj izgovor: „E, to je to! Tako se kaže!“ Tako ćeš najbrže usavršiti svoj izgovor.

Prilikom prevođenja, prekucavaj fraze – ne koristi copy/paste. A ako te dobijeni prevod ne zadovoljava, pomozi prevodiocu da nauči naš jezik tako što ćeš ga korigovati.

Važno: Obavezno prevedi sve riječi i izraze jer, iako je mnoštvo riječi italijanskog jezika u svakodnevnoj upotrebi u našem jeziku, postoje izrazi koji su slični ali imaju različito značenje!

NA ITALIJANSKOM FOKUS IZGOVOR
La valigia è stata preparata dall’uomo per un viaggio.
[la vaˈliːʤa e ˈstaːta prepaˈraːta dall ˈwoːmo per uɱ ˈvjaːdʤo]
glagolska vremena, glagolski oblici, glagoli La valigia è stata preparata dall’uomo per un viaggio.
Questa matita è lunga 10 centimetri.
[ˈkwɛːsta maˈtiːta e lˈluːŋga ʧentiˈmɛːtri]
semantika, sintaksa Questa matita è lunga 10 centimetri.
Le sue mani sono sulle sue ginocchia.
[le swe ˈmaːni ˈsoːno ˈsuːlle swe ʤiˈnoːkkja]
delovi tela, slike/fotografije Le sue mani sono sulle sue ginocchia.
Il ragazzo dice la verità.
[il raˈgaːtʦo ˈdiːʧe la veˈriːta]
glagolski oblici, glagoli Il ragazzo dice la verità.
un sacchetto di plastica pieno d’uva
[un sakˈkɛːtto di plasˈtiːka ˈpjɛːno d ˈuːva]
skupovi stvari, kvantifikacija un sacchetto di plastica pieno d’uva
Il ragazzo porta una maglietta blu.
[il raˈgaːtʦo ˈpoːrta ˈuːna maʎˈʎɛːtta blu]
odeća/odevanje Il ragazzo porta una maglietta blu.

_____________________

Kurs italijanskog jezika – Italijanski uz kafu © 2014 – Sva prava zadržana

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!