Starocrnogorski vremeplov: Drago Kaluđerović, Radmila Vujović, Seka Prlja, Bato Prlja i Budimir Kaluđerović

#Feljton #StarocrnogorskiVremeplov #JankoVujović #JokeBaletić

Restauirana fotografija Draga Kaluđerovića, Radmile Vujović rođene Kaluđerović, Seke Prlje, Bata Prlje, Budimira Kaluđerovića. 

Slikano na Čistom polju, Ljubotinj, Riječka nahija.

Uporedite ove osmjehe sa napućenim usnama pozera današnjice. Osmjesi koji pokazuju sreću.

Obnovio: Janko Vujović – Starocrnogorski vremeplov

 

Napišite komentar