Societe Generale banka Montenegro omogućila klijentima da u ekspoziturama osiguraju i svoju imovinu

Societe Generale banka Montenegro je potpisala ugovor o zastupanju i sa UNIQA neživotnim osiguranjem i time omogućila klijentima da u svim ekspoziturama banke osiguraju i svoju imovinu.

Pored UNIQA neživotnog osiguranja, Merkur osiguranje je partner Banke u oblasti životnog osiguranja.

Osiguravajući proizvodi koje sada klijent može zatražiti u svim ekspoziturama Societe Generale banke Montenegro su riziko osiguranje i osiguranje imovine. Obije vrste osiguranja obezbjeđuju kredite kao što su Ključ stambeni kredit, Alat, Multipraktik krediti za refinansiranje i adaptaciju.

Respekt krediti sa životnim osiguranjem za penzionere od 10.000 eura, koji su se do sada odobravali na period od 8 godina, sada  se odobravaju na 10 godina.

Namjera Societe Generale banke Montenegro je da postojeću ponudu vremenom uvećava i drugim, novim osiguravajućim proizvodima.

Izvor: Societe Generale banka Montenegro

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!