Objave

Naši su želja i cilj da pružimo precizne, detaljne i sveobuhvatne informacije o Crnoj Gori i životu u njoj. Da bismo to postigli, pozivamo Vas da nam dostavite Vaše vijesti, najave i objave, a mi ćemo ih plasirati u Crnu Goru i svijet!

Pošaljite nam objavu na adresu objave@crna.gora.me sa sledećim sadržajem:
1. Naslov objave
2. Tekst objave
3. Fotografije
4. Druge dokumente (flajere, kataloge, brošure…)

Evo nekoliko smernica za pisanje kvalitetnijih objava koje bi trebalo uzeti u obzir pre slanja.

Napišite precizan i primamljiv naslov. Navedite naslov objave u naslovu poruke koju nam šaljete.

U tekstu objave navedite sve relevantne informacije za vijest koju želite da objavite. Tekst objave ne bi trebalo da bude duži od 2500 slovnih znakova. Vodite računa o gramatici i pravopisu – objave neće biti lekturisane.

Fotografije ne smeju biti „originalne“ veličine – direktno s Vašeg fotoaparata. Umanjite fotografije prije slanja i pošaljite najviše 5 fotografija.

Komprimujte (.zip, .rar) priloge koje šaljete. Ako se propratna dokumenta mogu preuzeti online, pošaljite nam samo link.

Ako je vijest već objavljena na Vašem sajtu, pošaljite nam link ka originalnom sadržaju.

(Zadržavamo pravo da ne objavimo tekstove koji nisu u skladu sa navedenim smernicama, koji krše Uslove korišćenja ili za koje smatramo da ne doprinose zajednici.)

Za komercijalno objavljivanje vijesti u vidu PR članaka pogledajte našu stranicu za marketing. Na njoj ćete pronaći informacije o mogućnostima reklamiranja u vidu PR tekstova i reklamnih banera.

Advertisements