PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme krace od punog,...

Za radno mesto: PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA u JU OSNOVNA ŠKOLA HAJRO ŠAHMANOVIC, PLAV mogu konkurisati PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme,...

TRGOVAC U CVJECARI, Na odredeno vrijeme od 12 mjeseci, radno vrijeme...

Za radno mesto: TRGOVAC U CVJECARI u DUBMAJ DOO, TIVAT mogu konkurisati POLJOPRIVREDNI TEHNICAR ZA PROIZVODNJU BILJA - RATARSKI TEHNICAR (IV SSS) - .Zaposlenje...

PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno, JU OSNOVNA...

Za radno mesto: PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA u JU OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIC, PODGORICA mogu konkurisati PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme,...

DIREKTOR, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno, JU DNEVNI CENTAR ZA...

Za radno mesto: DIREKTOR u JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠK. U RAZVOJU, BERANE mogu konkurisati VSS - .Zaposlenje...

NASTAVNIK MUZICKE KULTURE, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme krace od punog,...

Za radno mesto: NASTAVNIK MUZICKE KULTURE u J.U.O.Š. BUKOVICA, ROŽAJE mogu konkurisati PROFESOR MUZICKE GRUPE PREDMETA - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme, radno vrijeme...

NOVINAR-VODITELJ, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno, JAVNI LOKALNI RADIO-DIFUZNI SERVIS...

Za radno mesto: NOVINAR-VODITELJ u JAVNI LOKALNI RADIO-DIFUZNI SERVIS RADIO BAR, BAR mogu konkurisati VŠS - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno....

NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno, J.U.O.Š. BUKOVICA,...

Za radno mesto: NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE u J.U.O.Š. BUKOVICA, ROŽAJE mogu konkurisati PROFESOR RAZREDNE NASTAVE - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno....

TERACER, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme krace od punog, D.O.O.ROVCANIN GROUP...

Za radno mesto: TERACER u D.O.O.ROVCANIN GROUP BIJELO POLJE, BIJELO POLJE mogu konkurisati LICA BEZ ZANIMANJA I STRUCNE SPREME (I SSS - NK) -...

PEDAGOG, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno, JU GIMNAZIJA 30. SEPTEMBAR...

Za radno mesto: PEDAGOG u JU GIMNAZIJA 30. SEPTEMBAR ROŽAJE, ROŽAJE mogu konkurisati PEDAGOG - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme, radno vrijeme puno. Broj...

PROFESOR NJEMACKOG JEZIKA, Na odredeno vrijeme, radno vrijeme krace od punog,...

Za radno mesto: PROFESOR NJEMACKOG JEZIKA u JU OSNOVNA ŠKOLA HAJRO ŠAHMANOVIC, PLAV mogu konkurisati PROFESOR NEMACKOG JEZIKA - .Zaposlenje je: Na odredeno vrijeme,...