Saopštenje: Tatjana Bečanović sve dublje tone sa svojim neistinama

#TatjanaBečanović #MinistarstvaProsvjete #TatjanaBečanović #MinistarstvaProsvjete Gospođa Bečanović očigledno opsjednuta sistemom obrazovanja i zaposlenima u njemu, odnosno sopstvenim neispunjenim željama i nadanjima, namjerno obmanjuje crnogorsku javnost iznoseći...

Javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

#MinistarstvoZaLjudskaIManjinskaPrava #SuadNumanović #SnežanaJonica #MarinaVujačić #SinišaBjeković #OsobeSaInvaliditetom #MiroslavaMimaIvanović #JanViting #JavnaDebata #AnaŽivković #ManjinskaPrava #LicaSaInvaliditetom #JavneInstitucije #MinistarstvoZaLjudskaIManjinskaPrava #SuadNumanović #SnežanaJonica #MarinaVujačić #SinišaBjeković #OsobeSaInvaliditetom #MiroslavaMimaIvanović #JanViting #JavnaDebata #AnaŽivković #ManjinskaPrava...

Konkurs za realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono – komunikacionih...

U okviru organizacije manifestacije ,,Otvoreni dani nauke“, koja će se održati u periodu od 21. do 25. septembra 2015. godine, Ministarstvo nauke i Ministarstvo...

Edukativna predavanja za đake povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od...

#DirektoratZaVanredneSituacije #MeđunarodniDanSmanjenjaRizikaOdKatastrofa #DirektoratZaVanredneSituacije #MeđunarodniDanSmanjenjaRizikaOdKatastrofa 13. oktobar - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa po drugi put se obilježava i u Crnoj Gori. Ovim povodom Direktorat...

Saopštenje: Zakupljeno poljoprivredno zemljište na lokalitetu Vranj

Danas je u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja potpisan još jedan ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Poljoprivredni proizvođač iz Tuzi Anton...

Javni poziv za podnosenje prijava za dobijanje finansijskih sredstava za realizaciju...

JAVNI POZIV --> U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-23 od 29. januara 2015. godine i Rješenjem Komisije za kontrolu državne pomoći broj...

Posjeta ministarke Kovačević Savezu „Naša inicijativa“

#MinistarstvoRadaISocijalnogStaranja #MinistarstvoRada #ZoricaKovačević #ZoricaKovačevi #RanoJe #NašaInicijativa #MinistarstvoRadaISocijalnogStaranja #MinistarstvoRada #ZoricaKovačević #ZoricaKovačevi #RanoJe #NašaInicijativa Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević posjetila je Savez udruženja roditelja djece...

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Odluku o izboru kandidata/kinje za...

#MinistarstvoRadaISocijalnogStaranja #MinistarstvoRada #GrađanskaAlijansa #NevladineOrganizacije Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj...

Poziv za obilježavanje Dana evropske baštine

#MinistarstvoKulture #KulturnaBaština #EvropskeIntegracije #MinistarstvoKulture Ministarstvo kulture poziva sve nacionalne i lokalne institucije iz oblasti kulturne baštine da se u periodu od 26. do 30. septembra...

Poziv za UNESCO Program participacije 2016 – 2017

#MinistarstvoKulture #NevladineOrganizacije #FinansijskiIzvještaj #LatinskaAmerika Na osnovu Rezolucije 37 C/72, usvojene na 37. i 38. Generalnoj konferenciji UNESCO, Nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu...