Kirović podnijela ostavku u Savjetu za iseljenike

Vjera Kirović, podnijela je ostavku na mjesto člana Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Takvu odluku, kako je kazala, rezultat je nezadovoljstva organizacijom i rezultatima rada Savjeta.

Vjera Kirović

„To se utvrđuje iz činjenica da u većini iseljeničkih sredina članovi Savjeta imaju vrlo lošu ili nikakvu komunikaciju sa iseljenicima pa se postavlja pitanje koga oni u stvari predstavljaju u Savjetu, članovi Savjeta nijesu aktivni u radu Savjeta što između ostalog potvrđuje činjenica da nijesu imali ni jedan komentar ili sugestiju na predloženi Nacrt dokumenta o strategiji Savjeta za period do 2020.godine, pa isti i ne može korespondirati sa potrebama iseljenika iz svih iseljeničkih sredina koje imaju svoje predstavnike u Savjetu“, kazala je Kirović.

Ona dodaje da za dvije godine postojanja Savjeta, Vlada Crne Gore nije prihvatila ili donijela ni jednu Odluku na osnovu Zaključaka sa sjednica Savjeta.

„U protekle dvije godine iz Budžeta CG za organizaciju rada Savjeta potrošila su se značajna sredstva koja nijesu opravdana postignutim rezultatima“, dodaje Kirović.

U obrazloženju ostavke koju je podnijela premijeru Dušku Markoviću, Kirović je premijera obavijestila da je kao predsjednica Asocijacije dijaspore, više puta u pisanoj formi ukazivala ne samo predsjedniku Savjeta, nego i drugim relevantnim adresama, sa kojim problemima se iseljenici (sa svih kontinenata) susreću, a koje su proizveli jednim dijelom upravo pojedini članovi Savjeta za saradnju sa iseljenicima ili njihovo imenovanje u Savjetu.

„Da obrazovani Savjet za saradnju sa iseljenicima, nije dao odgovarajuće i očekivane rezultate u aktivnostima zbog kojih je obrazovan. Da su imenovanja pojedinih članova iz redova iseljenika u isti stvorili razdor u iseljeničkim sredinama i organizacijama što je rezultiralo podjelama i razdorom unutar organizacija u USA, Australiji, Njemačkoj, Makedoniji, Srbiji i drugim zemljama prijema, koje su se razdijelile i formirale druge nove organizacije. Da je imenovanje pojedinih članova i nemogućnost u poštovanju Odluka iseljeničkih organizacija za razrešenje pojedinih članova iz Savjeta zbog nepreciznosti Zakona o saradnji Vlade Crne Gore sa iseljenicima izazvao evidentne probleme u komunikaciji između iseljenika i institucija sistema matične drzave što je dovelo do prestanka saradnje sa istima i bojkotom Savjeta, koji je Vlada Crne Gore formirala upravo radi njih“, navela je Kirović.

Problemi sa kojima se susreću iseljenici, koje je kako je kazala samo ovlaš navela su rezultirali da kroz svoje komentare na Predlog izmjena i dopuna Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, dam predlog da se nakon stupanja na snagu novog Zakona, u roku od 30 dana raspusti Savjet za saradnju sa iseljenicima u ovom sastavu.

„Uvidom u Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, objavljenog na sajtu Ministarstva Vanjskih poslova, se utvrđuje da je Radna grupa moje predloge evidentirala pod rednim brojem 18, a gore navedeni predlog pod stavom 18.11 i isti djelimično usvojila uz obrazloženje ‘Nakon konsultacija sa Sekretarijatom za zakonodavstvo moguće je da će ovaj predlog biti definisan prelaznim i završnim odredbama’, navela je Kirović.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!