“Dobrota” prebukirana, neki pacijenti u bolnici još od njenog osnivanja

#Društvo #DraganČabarkapa #Pacijenti #SpecijalnaBolnicaDobrota

Prijemno_odjeljenje.jpg

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru više od 100 hroničnih pacijenata ne može se otpustiti zato što nemaju gdje da odu. Da bi se taj problem riješio, kako je za Pobjedu kazao direktor te zdravstvene ustanove Dragan Čabarkapa, Ministarstvo zdravlja će do kraja ovog mjeseca formirati stručnu komisiju za nadzor koja će dati prijedlog za trajno rješenje višegodišnjeg problema prebukiranosti bolnice.

U suprotnom, kaže on, neće postojati mogućnost prijema novih pacijenata.

“Prosječno vrijeme boravka hroničnih pacijenata je oko devet godina. Neki u ovoj bolnici borave od osnivanja, odnosno 65 godina. Najstariji pacijent ima 78, a najmlađi 19 godina, jer bolnica ne prima maloljetne osobe”, kazao je Čabarkapa.

Prema njegovim riječima, u 2017. kao i prethodnih godina, svega dva do tri hronična pacijenta godišnje su smještena u domove za stare, u ustanovi “Komanski most ili su eventualno vraćeni u porodicu, ali one ne žele ili nemaju mogućnosti da ih prime.

Rješenje

Ključ za rješenje problema ovih takozvanih “socijalnih slučajeva” odnosno pacijenata koji ne treba da budu na bolničkom liječenju, Čabarkapa vidi u razvoju komunalne psihijatrije. On smatra da bi od mogućnosti porodičnog smještaja, uz nadoknadu koju bi obezbjeđivali centri za socijalni rad, imalo malo koristi.

“Treba jačati kapacitete i timove u centrima za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja, kao i rad na terenu, zatim otvarati dnevne centre kao i manja psihijatrijska odjeljenja pri svim opštim bolnicama”, smatra Čabarkapa.

Spiskovi

Kada je u pitanju deinstitucionalizacija ovih pacijenata, sagovornik Pobjede naglašava da taj projekat nije dao rezultate.

“Specijalna bolnica za psihijatriju predala je spisak sa mišljenjem za 107 hroničnih pacijenata za koje je procijenjeno da mogu biti otpušteni iz bolnice u uslovima obezbjeđivanja adekvatnog smještaja u socijalnoj ustanovi, domovima za stare ili porodici. Aktivnosti centara za socijalni rad, međutim, do sada, osim sporadičnih slučajeva, nijesu završene, a ništa nije urađeno da se posebno preko budžeta dodatno finansira boravak tih pacijenata u bolnici”, rekao je Čabarkapa.

Naglašava da ni mnoge projektne aktivnosti koje je vodilo više nevladinih organizacija, osim verbalnog opredjeljenja u tom pravcu, nijesu dale konkretne rezultate.

“Nije fomirana niti jedna “Kuća na pola puta” u koju bi se izmjestilo bar pet hroničnih pacijenata iz naše bolnice i tako pokazao pozitivan primjer održivosti takvih projekata” objasnio je Čabarkapa.

“Kuća na pola puta” je usluga socijalne zaštite čiji je cilj smanjenje socijalne izolacije i ugroženosti osoba sa margina društva.

Na pitanje, postoji li opasnost da će ,,deinstitucionalizacija Specijalne psihijatrijske bolnice dovesti do povećanja kapaciteta ustanova socijalne zaštite, a ne do povratka mentalno oboljelih osoba u zajednicu, Čabarakapa kaže da takva mogućnost postoji, ali da je za ove pacijente svakako bolje da budu u domovima za stare ili nekoj drugoj socijalnoj ustanovi.

“Za “socijalne pacijente”, koji godinama, pa i decenijama, borave u bolnici sa skromnim pro stornim, smještajnim i drugim uslovima, bolje je da budu u novim i moderno opremljenim do movima za stare ili u specijalnoj socijalnoj ustanovi koja bi bila i stručno i organizaciono postavljena na modernim principima, gdje bi uz angažovanost psihosocijalnih službi, komfor i kvalitet života tih osoba bio daleko kvalitetniji i humaniji uz maksimalno poštovanje njihovih ljudskih prava i sloboda”, poručio je Čabarkapa.

Medicinski tehničar dobio otkaz

Medicinskom tehničaru koji je, kako je utvrđeno, zlostavljao nekoliko pacijenata juče je uručeno rješenje o otkazu.

Dragan Čabarkapa, komentarišući ovaj slučaj i izvještaj nevladine organizacije Akcija za ljudska prava u kojem se ukazuje na diskriminaciju prema ovoj populaciji, kaže da niko ne spori da se dešavaju pojedinačni slučajevi i da se oni ne smiju tolerisati, ali da se “zbog toga ne smije omalovažavati rad i medijski satanizovati bolnica i zaposleni u njoj”.

“Zaposleni u psihijatrijskoj bolnici rade jedan od najtežih poslova u okviru zdravstvenog sistema. Većina i ako doživi penziju ode narušenog zdravlja, često bez riješenog stambenog pitanja”, rekao je Čabarkapa.

On tvdi da osoblje u ovoj zdravstvenoj ustanovi nema gotovo nikakvu zaštitu, jer obezbjeđenje postoji samo na Sudskom odjeljenju, a bolnica nikada nije imala ni pravu ogradu.

“Bilo je, nažalost, više prijava napada i povređivanja medicinskih tehničara od pacijenata, što zaposleni dostojanstveno podnose, pa im medijsko isticanje pojedinačnog slučaja, kao što je ovaj nedavni teško pada. Samo zahvaljujući ogromnom iskustvu i stručnosti osoblja u bolnici se ne dešavaju teži ekcesi ili nesrećni slučajevi, kojih ima svuda u svijetu, pa i u daleko opremljenijim i modernijim ustanovama ovog tipa”, istakao je Čabarkapa.

Gradnja sudske bolnice moguća 2019.

Radna grupa za izradu studije izvodljivosti za gradnju sudske bolnice pri ZIKS-u, prema riječima Čabarkape trebalo bi da bude formirana do kraja mjesca. On kaže da je već izvjesno da bi za 2019. trebalo planirati novac za gradnju ove specijalne zdravstvene ustanove, bilo iz kapitalnog budžeta države, ili iz fondova EU.

Sagovornik Pobjede je podsjetio da u bolnici u Dobroti imaju oko 50 “sudskih pacijenta” više u odnosu na kapacitete 21 krevet.

“Jedini način da se organizuje tretman ovolikog broja pacijenata je da se oni preraspodijele na druga odjeljenja, zajedno sa dobrovoljno i prisilno hospitalizovanim pacijentima, što povremeno ometa svakodnevno funkcionisanje bolnice i obavljanje prijema akutnih pacijenata, a kosi se i sa poštovanjem ljudskih prava”, rekao je Čabarkapa.

Tek sa gradnjom i početkom rada nove specijalne ustanove, smatra on, stvoriće se uslovi za kvalitetan rad, blagovremeno izvršenje svih mjera bezbjednosti obaveznog čuvanja i psihijatrijskog liječenja, kao i mjera bezbjednosti obaveznog liječenja zavisnika.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!