Dopunsko osiguranje tek od naredine godine

skupstina.jpg

Crnogorski poslanici usvojili su juče izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima je predviđeno odlaganje roka uvođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu i produženje perioda na koji se sklapaju ugovori sa ustanovama van zdravstvene mreže sa jedne na dvije godine.

Prema riječima ministra zdravlja Kenana Hrapovića, rok koji je propisan važećim zakonom o zdravstvenom osiguranju za uvođenje i ostvarivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja neophodno je produžiti jer još nijesu stvoreni tehnički uslovi za njegovu implementaciju, odnosno nije uspostavljen integralni zdravstveni informacioni sistem kao sistem u koji treba da budu umrežene sve zdravstvene ustanove.

“Odlaganje sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja treba izvršiti i zbog nedostatka tehničkih pretpostavki u smislu obezbjeđivanja registar kasa za naplatu doplate koja je procijenjena na 20 odsto cijene zdravstvene usluge i obavezu izdavanja fiskalnih računa”, istakao je Hrapović.

Uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja podrazumijevalo bi obezbjeđivanje novih kadrovskih i tehničkih pretpostavki u Fondu za zdravstveno osiguranje i u svim njegovim područnim jedinicama i zdravstvenim ustanovama, za šta, tvrdi ministar, još nijesu stvorene odgovarajuće pretpostavke.

“Ministarstvo zdravlja je već iniciralo pripremu detaljne analize opravdanosti uvođenja dopunskog osiguranja u smislu prepoznavanja troškova i benefita ovog vida osiguranja prvenstveno za građane, odnosno osiguranike Crne Gore. Znatan broj država regiona koje su uvele ovaj vid osiguranja sve češće sprovode iste analize i iniciraju ukidanje dopunskog osiguranja, imajući u vidu troškove koji se stvaraju osiguranicima”, naglasio je Hrapović.

Produženje ugovora za pružanje zdravstvenih usluga van zdravstvene mreže, prije svega stomatoloških na dvije godine neophodno je, naglašava Hrapović, jer važeći rok od godinu dana nije optimalan, imajući u vidu da u Crnoj Gori ima više od 170 privatnih stomatoloških ambulanti.

“Upućivanje javnog poziva i zaključivanje ugovora svake godine je neopravdano, kako sa aspekta Fonda za zdravstveno osiguranje i stomatoloških zdravstvenih ustanova koje su iskazale opravdano nezadovoljstvo. Produžavanjem važenja ugovora na dvije godine, Fond se ne dovodi u nepovoljan položaj kao ugovarač usluga, s obzirom da se u ugovor može unijeti odredba da Fond zadržava pravo otkaza ugovora usljed prestanka potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga osiguranim licima”, zaključio je Hrapović.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!