Morsko dobro: Na 35 kupališta voda odličnog kvaliteta

By Predrag Zečević

vodaok


A
nalizom sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju na javnim kupalištima, koju je za potrebe Javnog preduzeća uradio Institut za javno zdravlje Crne Gore, na ukupno 40 kupališta duž crnogorskog primorja, konstatovano je da je kvalitet vode na ukupno 35 kupališta bio odličnog kvaliteta tj. kategorije K1, saopšteno je iz Morskog dobra.

Uzorci uzeti sa svih 9 kupališta (8 kupališta na Velikoj plaži i kupalište Mala plaža) u Ulcinju imali su kvalitet K1 klase, uzorci morske vode sa kupališta Utjeha, Sutomorska plaža i Čanj bili su K1 klase. Kvalitet morske vode duž budvanske rivijere je bio odličnog kvaliteta tj. K1 klase, a analizirana je morska voda na kupalištima: Lučice, Petrovac, Kamenovo, 4 lokacije na Bečićkoj plaži, 2 lokacije na Slovenskoj plaži, Ričardova glava i 4 lokacije na plaži Jaz.

„Takođe, morska voda je bila K1 klase na kupalištima u Tivtu (kupalšte hotela „Plavi horizonti“, Oblatno, kupalište hotela „Palma“ i Ponta Seljanvo). Na području opštine Kotor kvalitet morske vode na kupalištima Markov rt i Orahovac bio je K1 klase. U opštini Herceg Novi na tri lokaliteta (kupalište ispod „Vile Galeb“ , centralna plaža u Meljinama i plaža u Njivicama) kvalitet vode je bio kategorije K1″, piše u saopštenju.

Na pet lokacija (centralni dio kupališta Žukotrlica u Baru; kupalište Žuta plaža u Kotoru; Novosadsko kupalište (centralni dio), kupalište Mirišta i kupalište Stevuzo u Herceg Novom) Javno preduzeće je naručilo ponovno uzorkovanje i analizu. Razlozi za to su nepristupačnost kupališta usljed vremenskih uslova (na kupalištu Stevuzo) i nemogućnost da se uzorci prikupe u dovoljno rano u toku dana, s obzirom na to da su neki od analiziranih parametara izuzetno osjetljivi na sunčevu svjetlost i temperaturu što bi moglo uzrokovati nepotpune rezultate analize.

„Kada je riječ o izboru institucije koja će vršiti analize, na šestom uzastopnom tenderu za praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode izabran je Institut za javno zdravlje. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je prvi tender ove vrste raspisalo početkom novembra prošle godine i na prva četiri uzastopno raspisana tendera nismo imali ponuđača. Na petom tenderu jedini ponuđač je bio Institut za javno zdravlje, međutim tender je morao biti poništen zbog nekompletne dokumentacije ponuđača. Na šestom tenderu je izabran Institut za javno zdravlje koji je ovog puta dostavio kompletnu dokumentaciju. Ovaj Institut je trenutno jedina institucija u Crnoj Gori koja ima akreditaciju za primjenu ISO standarda traženih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda i Direktivom EU. Konkretno, radi se o ispunjenju ISO standarda za analizu dva obavezna biološka parametra za e. coli i intestinalne enterokoke. Uzorkovanje će se, kao i do sada, vršiti na 40 lokacija duž crnogorskog primorja“, navode iz Morskog dobra.

U međuvremenu, kako bi turisti i građani bili uredno i na vrijeme informisani, a s obzirom na dugu saradnju JP Morsko dobro i Instituta za biologiju mora, Institut je vršio uzorkovanje na 40 lokacija i rezultate ustupao Javnom preduzeću. Institut za biologiju mora je u procesu dobijanja akreditacije za ISO standarde, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!