Nova ograničenja na duvanske proizvode: Cigarete ni na fotografiji, kazna do 20.000 eura

Prijedlogom novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji bi trebalo da bude gotov do kraja godine, predviđen je niz novih zabrana koje za cilj imaju zaštitu zdravlja ljudi.

Tako je, na primjer, kazna od 30 do 1.000 eura predviđena za pušenje na javnom ili radnom mjestu, u apartmanima ili sobama koje nijesu predviđene za to.

Postupak pripreme Prijedloga zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda je u toku, a programom rada Vlade je planirano da se Predlog ovog zakona utvrdi do kraja godine, kazali su Dnevnim novinama iz Ministarstva zdravlja.

„U toku je postupak pripreme ovog Prijedloga zakona, čiji nacrt je pripemljen i okončano je konsultovanje zainteresovane javnosti za učešće u ovom postupku. U pripremi je i javna rasprava. Inače, postupak pripreme zakona je kompleksan i pored učešća javnosti, obuhvata i usaglašavanje usklađenosti sa Evropskom komisijom, kao i međusektorsko usaglašavanje. Programom rada Vlade planirano je da se Predlog ovog zakona utvrdi do kraja godine”, naveli su iz Ministarstva.

I pasivno pušenje izaziva rak

Kako su istakli, osnovni cilj pripreme Predloga zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda je zaštita zdravlja ljudi od štetnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda.

S obzirom da pušenje duvana, kako u Ministarstvu naglašavaju, ima karakteristike pandemije, te je okarakterisano kao jedan od vodećih uzroka umiranja i obolijevanja stanovništva, evidentna je efikasnost i efektivnost primjene mjera prevencije upotrebe duvana i aktivnosti odvikavanja od pušenja.

„Pušenje duvana glavni je rizik za nastanak raka pluća, kao jedne od najtežih komplikacija, kod koje nema petogodišnjeg preživljavanja, a čije liječenje sistem zdravstvene zaštite košta više stotina hiljada eura. Dokazano je da pušači imaju 20 puta veću vjerovatnoću da obole od raka pluća u odnosu na nepušače i da je pušenje odgovorno za nastanak raka pluća kod približno 90% muuškaraca i 80% žena. Rizik za pojavu raka pluća raste sa brojem popušenih cigareta, dužinom pušenja i koncetracijom katrana i nikotina koji se udahnu. Osim toga, dokazana je povezanost između pasivnog pušenja (udisanja duvanskog dima) i pojave raka pluća”, navode iz kabineta ministra Kenana Hrapovića.

Zato je, ističu, ovim zakonom, propisan niz zabrana koje se odnose na mjere za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda.

Zabranjeno dodavanje aditiva u cigarete

U cilju ograničavanja upotrebe duvanskih proizvoda, zabranjena je prodaja svih proizvoda koji izgledom i oblikom podsjećaju na duvanske proizvode.

„Predlogom ovog zakona uređuju se sastojci duvanskih proizvoda i emisija štetnih sastojaka čijim se sagorijevanjem u duvanskom dimu, odnosno u procesu upotrebe bezdimnih duvanskih proizvoda emituju (oslobađaju) štetne materije ili supstance. Zabranjena je proizvodnja i promet duvanskih proizvoda za pušenje kojima su dodati aditivi sa karakterističnom aromom i aromatične materije koje daju miris i/ili ukus”, naglašavaju u Ministarstvu.

Tako se prvi put propisuje zabrana proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji sadrže vitamine, kofein, taurin ili druge aditive.

„Prvi put se propisuje zabrana proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji sadrže sljedeće vitamine i druge aditive koji stvaraju privid da duvanski proizvod koristi zdravlju ili je manje opasan za zdravlje. Zatim kofein ili taurin ili druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću, kod kojih se emituju obojene supstance tokom pušenja, koji tokom pušenja olakšavaju udisanje ili unos nikotina, i koji imaju CMR svojstva u nezapaljenom obliku”, kazali su u Ministarstvu zdravlja.

Zabranjena je, dodaju, i proizvodnja i promet duvanskih proizvoda kojima su dodati aditivi u količinama koje, u skladu sa naučnim saznanjima, sagorijevanjem povećavaju toksično dejstvo, stvaranje zavisnosti ili CMR svojstva duvanskog proizvoda u znatnoj ili mjerljivoj količini.

Bez pušenja na javnim mjestima

Pored kontrole sadržaja, novim zakonom je predviđena i kontrola prostora u kom je konzumiranje duvanskih proizvoda zabranjeno.

„Zabranjeno je pušenje u radnom i javnom prostoru, kao i izlaganje drugih lica sekundarnom duvanskom dimu, u skladu sa ovim zakonom. Zabranjeno je pušenje duvanskih proizvoda prilikom nastupa u medijima, kao i objavljivanje u štampi fotografija ili crteža lica koja puše”, napominju u Ministarstvu.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kako kažu, vrši Ministarstvo zdravlja, a poslove inspekcijskog nadzora vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove, „preko inspektora nadležnih za oblasti na koje se odnose mjere ograničenja i zabrane upotrebe duvanskih proizvoda, u skladu sa zakonom”.

„Sanitarni inspektor u odnosu na sadržaj katrana, nikotina i ugljen monoksida, zabranu prodaje proizvoda koji nijsu duvanski, ali izgledom i namjenom podsjećaju na duvanske (igračke, slatkiši, odjevni predmeti i sl.), obavezu isticanja oznaka o zabrani pušenja i zabranu pušenja u javnom i radnom prostoru, izuzev u objektima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost, proizvodnja, kontrola i promet ljekova i medicinskih sredstava, što vrši zdravstveni inspektor i u javnom prostoru ugostiteljskih objekata u kojima se pružaju usluge smještaja, pripremanja i usluživanja hrane, koji nadzor će vršiti turistički inspektor; a tržišni inspektor u odnosu na obavezu isticanja na pakovanju duvanskih proizvoda propisanih kombinovanih upozorenja o štetnosti pušenja, podatka o sadržini katrana, nikotina i ugljen-monoksida, kao i u odnosu na zdravstvena upozorenja na pojedinačnom i spoljašnjem pakovanju duvanskih proizvoda”, navode u ministarstvu.

Kazne od 30 do 20.000 eura

Ukoliko vas ove izmjene u zakonu nijesu navele da razmislite o tome gdje ćete zapaliti sljedeću cigaretu, ili da ih ostavite, možda će vas na to navesti predviđene kazne koje se kreću od 30 do čak 20.000 eura.

„Novčanom kaznom u iznosu od od 500 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave i lokalne samouprave novčanom kaznom u iznosu od 50 do 2.000 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 150 do 6.000 eura, za postupanje suprotno propisanim zabranama.

Takođe, novčanom kaznom u iznosu od 30 do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice koje: puši u javnom i radnom prostoru i izlaže druga lica sekundarnom duvanskom dimu, u skladu sa ovim zakonom; puši u javnom, odnosno radnom prostoru koji vlasnik, odnosno korisnik nije isključivo odredio za pušenje ili puši u sobama i apartmanima za smještaj gostiju, koje poslodavac nije odredio i istakao oznaku da je u tim sobama i apartmanima pušenje dozvoljeno”, napominju u Hrapovićevom resoru.

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!