Obuka za najsavremenije psihološke testove

#GlavniGradPodgorica

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica održaće se obuka za primjenu jednog od najsavremenijih psiholoških testova (PAI inventar ličnosti), koja je planirana za petak, 13. okobar.

Na Kakarickoj gori obuka za primjenu jednog od najsavremenijih psiholoških testova

Obuka će se realizovati u saradnji Udruženja psihologa Crne Gore sa Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada obuka za primjenu ovog psihološkog testa omogućiće polaznicima da kavalitetno primjenjuju jedan od najsavremenijih psiholoških instrumenata u svom radu.

“PAI inventar ličnosti je instrument koji se može primjenjivati ne samo za procjenu kliničke populacije, već i u forenzičkoj psihologiji, zdravstvenoj psihologiji, psihoterapijskoj procjeni, kao i pri procjeni kandidata za zapošljavanje”, saopšteno je iz Glavnog grada.

U Javnu ustanovu su u proteklom periodu uložena su značajna finansijska sredstva kako bi se obezbijedili što raznovrsniji sadržaji u okviru tretmna, a posebno vezano za segmenat radno-okupacione terapije i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

“Pored ograđivanja cjelokupnog kompleksa Javne ustanove, pokrenute su i različite radionice: stolarska radionica opremljena savremenim mašinama za obradu drveta, kreativne radionice u oba paviljona, radionica za uzgoj pčela sa četrdesetak košnica. U okviru radno-okupacione terapije zasađen je vinograd sa oko 500 čokota vinove loze i izgradjen i stavljen u funkciju platenik površine od oko 400m2 u kome se proizvodi ukrasno bilje”, navodi se u saopštenju.

Takođe, u okviru kompleksa izgrađeni su sportski poligoni i drugi sadržaji za sportsko-rekreativne aktivnosti, kao i različiti pomoćni objekti.

“Povodom devetogodišnjice rada Javna ustanova je donirala Prihvatilištu za beskućnike klupu izrađenu od drveta, što je proizvod rada klijenata i klijentkinja u okviru kreativne i radno-okupacione terapije, dok je Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Glavnog grada Podgorica, donirano devet sadnica ukrasnog bilja, kao simbol devet godina našeg kvalitetnog i profesionalnog rada”, navodi se u saopštenju Glavnog grada.

Kvalitetna profesionalana saradnja ostavrena je sa svim relevantinim isntitucijama koje djeluju na polju problematike bolesti zavisnosti, uključujući i tretman i prevenciju.

Poručuju i da se konstantno ulažu napori kako bi se ta saradnja unaprijedila, kao i proširila mreža institucija koje zajedničkim snagama mogu doprinijeti suzbijanju stigme zavisnika i njihovih porodica.

“Ističemo saradnju sa Domom zdravlja Podgorica (Centrom za mentalno zdravlje), Kliničkim centrom Crne Gore (Infektivnom klinikom i Psihijatrijom), Institutom za javno zdravlje (Savjetovalištem za HIV/AIDS), svim relavantim nevladinim organizacijama čiji je rad vezan za problematiku zavisnosti, nadležnim Ministarstvima (zdravlja, prosvjete, rada i socijalnog staranja), Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, Kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti u gradovima širom Crne Gore, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, medijskim kućama i mnogim drugim subjektima”, poručuju iz Glavnog grada.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!