Okruženje nepristupačno, zapošljavanje problem

#SavezSlijepihCrneGore

Fizičko okruženje u Crnoj Gori je nepristupačno je za osobe oštećenog vida, inkluzivno obrazovanje nije na zadovoljavajućem nivou, a zapošljavanje je i dalje na čelu liste ključnih problema, saopšteno je iz Saveza slijepih Crne Gore.

Foto: pixabay.com/Ilustracija

Iz Saveza su, povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, ukazali na neke od najuočljivijih problema koji se tiču osoba oštećenog vida u Crnoj Gori.

Izvršni direktor Saveza, Goran Macanović, kazao je da su problemi i barijere i dalje prisutni i da na njihovom rješavanju i prevazilaženju rade godinama.

„Izrazito je prisutna nepristupačnost fizičkog okruženja za osobe oštećenog vida u današnjoj Crnoj Gori, jer postoji svega dvadesetak ozvučenih raskrsnica na teritoriji svih opština i Glavnog grada – Podgorice“, saopštio je Macanović.

Kako je rekao, saobraćajna nekultura, nepropisno parkirani automobili, vozači koji svojim automobilom bez griže savjesti svakodnevno zauzimaju mjesta rezervisana za osobe sa invaliditetom, rijetki slučajevi represivnog postupanja pripadnika saobraćajne policije prema nesavjesnim vozačima i još mnogo faktora, znatno otežavaju samostalnost tih osoba i karakteristični su za cijelu Crnu Goru.

„Ne postoje reljefne, taktilne staze na ulicama, trotoarima, u javnim ustanovama i zgradama velikih unutrašnjih površina poput trgova, parkova, aerodromskih zgrada, tržnih centara i slično, koje bi olakšale orjentaciju i samostalno kretanje osoba oštećenog vida. Rijetki su primjeri taktilnih traka vodilja i tabli sa orjentacionim planovima objekata unutar crnogorskih institucija i one danas postoje na svega nekoliko mjesta u zemlji“, dodao je Macanović.

Prema njegovim riječima, inkluzivno obrazovanje je još uvijek daleko od zadovoljavajućeg nivoa razvoja, a škole uglavnom nijesu opremljene osnovnim učilima i pomagalima za ravnopravno sticanje znanja i ove djece.

„Zapošljavanje je i dalje na čelu liste ključnih problema, a još uvijek nije riješeno pitanje „ne/prelivanja“ i ponovnog vraćanja sredstava u državni budžet, i to milionskih sredstava, koja su inače namijenjena osobama s invaliditetom, njihovoj pripremi i obukama za rad i zapošljavanje“, naveo je on.

Prema riječima Macanovića, ne postoji Zakon o finansiranju organizacija osoba s invaliditetom i nema sistemskog finansiranja tih organizacija, jer nijesu prepoznate kao organizacije od posebnog društvenog značaja.

„Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, te ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, za osobe s potpunim oštećenjem vida, je jedan od najaktuelnijih problema sa kojim se bore i Savez i same osobe oštećenog vida. U cilju poštovanja pomenutog zakona, inicirali smo više postupaka protiv Ministarstva rada i mjesnih centara za socijalni rad, koji vrše direktnu diskriminaciju i ne priznaju pravo na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida“, kaže se u saopštenju.

Macanović dodaje da je oblast pristupačnosti informacija osobama oštećenog vida polje koje treba unaprjeđivati i nešto što zahtijeva kontinuiran rad u cilju objavljivanja informacija u dostupnim formatima (audio-forma, Brajeve oznake, uvećana slova za osobe djelimično oštećenog vida i slično).

„Takođe, nastavićemo sa aktivnostima koje trebaju dovesti do pravnog definisanja i priznavanja faksimila kao svojeručnog potpisa za osobe oštećenog vida, ne prihvatajući status kvo, gdje javne službe i institucije države tretiraju osobe oštećenog vida koje se ne mogu potpisati samostalno kao da nijesu ni pismene“, saopštio je Macanović.

On je rekao da centralnu proslavu i obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa ove godine organizuju 14. i 15. oktobra u Igalu u hotelu Panonija.

„15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa je prilika da pozovemo sve osobe oštećenog vida, njihove porodice i prijatelje, predstavnike/ce svih relevantnih institucija, da združenim snagama, damo puni doprinos u građenju pravednijeg i boljeg društva“, zaključio je Macanović.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!