Poglavlje Zaštita životne sredine predstavljeno u Plavu i Andrijevici

By sinisa goranovic

0509prezentacijaok


N
a putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 27 – Zaštita životne sredine je jedno od najzahtjevnijih. Kao zemlja kandidat i ekološka država, Crna Gora, pregovore za pristupanje vidi kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja. Ciljevi zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja i života ljudi, kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korišćenje prirodnih resursa.Kako bi se ublažio negativan uticaj ljudi na životnu sredinu, i radilo na usklađivanju čovjeka i prirode, i čovjek uzimao i uticao na istu samo onoliko koliko je potrebno, zakonodavstvo se usklađuje sa dobrom praksom i usavršava u tom cilju.

S obzirom na to da je stanvoništvo u Crnoj Gori nedovoljno informisano o tome šta sve podrazumijevaju pregovori u ovoj oblasti, koje su to obaveze koje se moraju sprovesti, ali i koristi i ograničenja koje donosi proces pristupa Evropskoj uniji, FORS Montenegro je u okviru projekta „Hajde da razgovaramo o EU – 2“ organizovao prezentacije na temu ovog pregovaračkog poglavlja u Plavu i Andrijevici. Na današnjim prezentacijama su govorili Sanja Radović, sekretar radne grupe 27 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Đorđina Stajkić u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore. Prezentacije su organizovane u u saradnji sa lokalnim upravama.

Projekat „Hajde da razgovaramo o EU 2“se finansira iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i predstavlja dio sveobuhvatnog komunikacionog plana Delegacije EU za Crnu Goru. Projekat se realizuje u opštinama: Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Žabljak, Šavnik, Plužine i Pljevlja, u saradnji sa Ministarstvom vansjkih poslova i evropskih integracija Crne Gore i lokalnim upravama iz ciljnih opština i ima za cilj da poboljša znanje i razumijevanje građana sjeverne Crne Gore o Evropskoj uniji u cjelini, njenim vrijednostima, funkcionisanju njenih institucija i procesu integracija kroz sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti o ovoj temi i aktivno uključivanje ciljnih grupa.

Glavne projektne aktivnosti obuhvataju: obilježavanje mjeseca EU, javne prezentacije o EU i procesu integracije, promociju Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA i projekata podržanih kroz ovaj mehanizam, radionice u osnovnim i srednjim školama, likovno takmičenje za učenike osnovnih škola, literarni konkurs za učenike srednjih škola i izradu i distribuciju promotivnog materijala i publikacija.

Vijednost projekta „Hajde da razgovaramo o EU 2“ je 63.285 eura, od čega Evropska unija finansira 49,990 eura.

Izvor: Analitika

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!