Promjeniti Savjet za upravljanje područjem Kotora

#VladaCrneGore #Kotor

Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Informacija o radu Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora i konstatovano da treba preispitati personalni sastav Savjeta i, saglasno tome, pokrenuti proceduru za njegovu promjenu.

Sa današnje sjednice Vlade

„Imajući u vidu ulogu koju ima Savjet u očuvanju i zaštiti tog područja, a da Savjet u dosadašnjem radu nije obavljao značajan dio poslova koji su mu Zakonom stavljeni u nadležnost, Vlada je konstatovala da treba preispitati personalni sastav Savjeta i, saglasno tome, pokrenuti proceduru za njegovu promjenu“, saopšteno je iz Vlade nakon sjednice.

Navodi se da je Ministarstvo kulture zaduženo da, u koordinaciji sa nadležnim organima i institucijama, pripremi i Vladi podnese predlog za promjene personalnog sastava Savjeta.

Takođe, Vlada je danas, na sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Milutin Simović,

„S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost na Ugovor o kreditu između JP Regionalni vodovod i Erste banke AD Podorica u iznosu od 7 miliona eura. U diskusiji je naglašeno da će se novim kreditom, po daleko povoljnijim uslovima, otplatiti postojeći kredit zaključen 2010. godine, tako da će preduzeće na godišnjem nivou ostvariti uštedu od najmanje 100.000 eura. Vlada je prihvatila i Nacrt garancije po osnovu Ugovora o kreditu, koja je predviđena Zakonom o budžetu za 2017. godinu“, saopšteno je iz Vlade.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

„U cilju dosljednog sprovođenja mjera bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu, predloženim odredbama se, pored obaveza operatora aerodroma, propisuju i najznačajnije obaveze operatora vazduhoplova u oblasti bezbjednosti i dopunjuju kaznene odredbe. Pored toga, izmjenama su preciznije i jasnije definisane pojedine odredbe važećeg Zakona“, naveli su iz Vlade.

Takođe, u okviru postupka usklađivanja posebnih zakona sa novim Zakonom o upravnom postupku, utvrđen je Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!