Raspisan tender za zaštitu životne sredine vrijednosti 2.000 eura

t_1124435_slike_prirode___kompilacija_1_admin_cool_v.jpg

Glavni grad Podgorica raspisao je tender za pružanje usluge monitoringa segmenata životne sredine Podgorice i opština u okviru Glavnog grada za period mart 2018. godine do februara 2019. godine, ukupne vrijednosti 25.000 eura.

“Monitoringom bi trebalo da se prati stanje svih segmenata životne sredine odnosno kvalitet vazduha, vode, zemljišta, biljnog i životinjskog svijeta, kao i stepen zagađenja životne sredine odnosno emisija u životnu sredinu”, kazali su iz Glavnog grada.

Takođe, kako navode, prati se i uticaj značajnih sektora na segmente životne sredine.

Na osnovu podataka dobijenih sprovođenjem Monitoringa radi se Informacija o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada, a u cilju sagledavanja sveobuhvatne situacije i informisanja javnosti.

Definisano je da Program monitoringa životne sredine za period mart 2018.– februar 2019. godine, obuhvata Program kontrole kvaliteta vazduha na odabranim lokacijama, i to kod Tržnog centra „Delta city“, kod stadiona Budućnost (raskrsnica Bulevara Ivana Crnojevića i ul. 19. decembar), raskrsnice ul. Kralja Nikole i ul. Crnogorskih serdara, centra opštine u okviru Glavnog grada Tuzi, centra opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijega Morače.

Program monitoringa za period mart 2018. – februar 2019. godine obuhvatiće i praćenje kvaliteta vazduha na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta u domaćinstvima na dati segment životne sredine

“Kontrola kvaliteta vazduha vrši se u cilju utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha i ocjene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kako bi se preduzele potrebne mjere u cilju zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara”, kazali su iz Glavnog grada.

Mjerno mjesto će biti postavljeno tako da uzorak vazduha bude reprezentativan u odnosu na šire područje i to najmanje 250m x 250m kada se mjeri industrijsko zagađivanje odnosno najmanje u dužini od 100m na prometnim saobraćajnicama.

Rok za dostavlanje ponuda je 06. marta 2018. godine.

B.M.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!