Razmatrali inovacije u javnoj upravi

#Respa

Deseta godišnja konferencija Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) bila je posvećena inovacijama u javnom sektoru i pružanju javnih usluga. Zaključci konferencije i najvažnije preporuke biće predstavljeni ministrima zemalja Zapadnog Balkana odgovornim za javnu upravu, na sastanku ReSPA Upravnog odbora na ministarskom nivou koji će se 6. novembra održati u Tirani.

.

Tokom dva dana trajanja konferencije, više od 150 učesnika iz regiona Zapadnog Balkana i svijeta razmatrali su značaj uvođenja inovacija u javnu upravu kroz primjere dobre prakse. Diskutovalo se o različitim dimenzijama inovacija uključujući socijalni, tehnološki i organizacioni segment, kao i o inovativnim sistemima za kreativno rješavanje problema.

Konferenciju su zvanično otvorili direktorka ReSPA-e Ratka Sekulović, Suzana Pribilović, ministraka javne uprave Crne Gore, Hermann Spitz iz Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, i Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine.

U svom pozdravnom govoru Ratka Sekulović, direktorka ReSPA-e naglasila je da joj je “veliko zadovoljstvo da se poslije decenije svog postojanja, ReSPA sa entuzijazmom fokusira na iznalaženje kreativnih pristupa u rješavanju problema i identifikovanju najadekvatnijih i najprimjenjivijih rješenja za značajno unaprjeđenje javnih usluga“.

Suzana Pribilović, ministarka javne uprave Crne Gore, istakla je u uvodnom izlaganju da „na ovim prostorima promjene nikad nijesu bile lake. Upravljanje njima, možda, još teže. A promjene kroz prihvatanje novih ideja i inovacija, jedine mogu donijeti veći nivo otvorenosti i transparentnosti javnih institucija“.

„Naša društva se menjanju brže nego ikada prije. Tako ni javna uprava ne može da miruje i samo posmatra te promjene. Mora da se suoči sa izazovom i promijeni kroz usvajanje efikasnijih poslovnih modela i unaprijedi pružanje javnih usluga u korist svojih građana. Deseta godišnja konferencija ReSPA-e može da doprinese tom procesu kroz razmjenu iskustava, lekcija naučenih u prošlosti, oprobanim instrumentima i inovativnim pristupima“, rekao je Hermann Spitz iz Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

“Modernizacija i unapređenje javne uprave je prioritet svih nas. Međutim, takav progres ne možemo ostvariti bez novih ideja, a ideje stvaraju ljudi. Zbog toga čovjek predstavlja najznačajniji resurs uprave,” istakao je Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine.

U skladu sa temom, tokom drugog dana konferencije, na inovativan način u okviru tzv. „ReSPA kafea“ organizovana je otvorena diskusija na temu strukture, kulture i personalnih promjena koje su potrebne za uvođenje inovacija u javnu upravu.

Zaključci konferencije i najvažnije preporuke biće predstavljene ministrima odgovornim za javnu upravu iz zemalja Zapadnog Balkana, na sastanku ReSPA Upravnog odbora na ministarskom nivou koji će se održati u Tirani 6. novembra 2017.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!