Simović otvorio Laboratoriju za kvalitet i bezbjednost hrane na UDG

#Društvo #MilutinSimović #VeselinVukotić #VesnaMaraš

2017-10-12-PPV-Milutin-Simovic-otvara-laboratoriju-za-kvalitet-hrane-004.jpg

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, danas je zajedno sa rektorom Univerziteta Donja Gorica prof. dr Veselinom Vukotićem zvanično otvorio Laboratoriju za kvalitet i bezbjednost hrane na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju.

Laboratorija je opremljena uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz MIDAS projekat, kao i kroz druge međunarodne projekte u kojima je učestvovao UDG. Biće korišćena za bazična i primjenjena istraživanja za potrebe studenata i naučno istraživačkog rada UDG-a, otvorena za studente sa drugih fakulteta, kao i za laboratorijske analize za potrebe poljoprivrednih proizvođača i uopšte biznisa u Crnoj Gori.

“Danas na UDG obilježava se još jedan zajednički korak u pravcu jačanja tehničkih kapaciteta za edukaciju studenata i istraživački rad, korak u pravcu jačanja konkurentnosti naše poljoprivrede i korak u pravcu jačanja zaštite zdravlja i jačanja zaštite interesa potrošača”, kazao jeSimović.

On je istakao zadovoljstvo što je u prilici da bude sa akademskom zajednicom, zajedno sa studentima i sa poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.

“Uvijek sam posebno cijenio i doživljavao trenutke provedene sa kreativnim i vrijednim ljudima. Ovaj ukupni ambijent i laboratorija koja će danas početi sa radom, podsjećaju me na dane koje sam i sam provodio u istraživanjima, sa istom željom za novim znanjima kakvu prepoznajem danas u očima ovih mladih ljudi”, naglasio je Simović.

On je ocijenio da aktivna i partnerska saradnja sa akademskom zajednicom predstavlja najbolju garanciju napretka cijelog društva, zbog čega će Vlada i Ministarstvo nastaviti da unapređuju i jačaju tu saradnju, kroz ovakve i slične konkretne projekte u svim akademskim institucijama u Crnoj Gori.

“Ovakva saradnja je posebno je značajna u uslovima sve dinamičnijeg razvoja i primjene novih tehnologija u svim oblastima, koju nosi sa sobom četvrta tehničko tehnološka revolucija, koju karakteriše spajanje tehnologija i zamagljivanje linija između fizičkih, digitalnih i bioloških sfera. Ovo su teme od najvećeg značaja upravo za mlade ljude”, kazao je Simović.

Poručio je da su mladi oni koji ćete biti nosioci novih znanja i primjene novih tehnologija, kao uslova za ostvarivanje konkurentnosti u svim oblastima.

“Obaveza svih nas je da obezbijedimo optimalno mogući brzi transfer tih znanja prema proizvođačima, koji u tome trebaju da prepoznaju svoj interes i da budu otvoreni i spremni za njihovu primjenu”, poručio je Simović.

On je pojasnio da je upravo poljoprivredna proizvodnja danas, kao nikada do sada, zahtijeva primjenu novih znanja i novih tehnologija, kao temeljnih uslova za dostizanje konkurentnosti, što je trend koji će se još intenzivnije nastaviti, a posebno imajući u vidu brojne izazove koje je potrebno prevazići u dostizanju konkurentnosti, pogotovo na tržištu hrane.

“Sve ovo samo dodatno potvrđuje značaj novih znanja i novih tehnologija u savremenoj poljoprivredi. Sve ovo dodatno i traži savremene laboratorije sa najmodernijom opremom, sa obučenim osobljem i traži laboratorije koje su akreditovane po najzahtjevnijim standardima. Proizvodi provjereni u takvim laboratorijama imaju svoju dodatnu vrijednost, imaju svoju garanciju kvaliteta i bezbjednosti i imaju mogućnost plasmana na regionalna i šira tržišta”, rekao je Simović.

Simović je na partnerstvo pozvao sve koji su uključeni u ove procese.

“Neka svako uradi svoj dio posla: i profesori i studenti i laboranti i poljoprivredni proizvođači i prerađivači i nadležne državne institucije koje treba da obezbijede potrebne pretpostavke i zakonodavne i finansijske.Siguran sam da ćete svi vi vašim posvećenim odnosom pronalaziti odgovore na sve ove i buduće izazove, a u tome ćete imati podršku Vlade i Ministarstva”, poručio je Simović.

Vukotić je izrazio zadovoljstvo što su na otvaranju laboratorije bili i menadžeri, vlasnici, predstavnici crnogorskog biznisa.

“Upravo u toj vezi akademske zajednice sa jedne strane i preduzetničkog biznisa sa druge strane, leži i velika energija obostranog razvoja. Jedni bez drugih, posebno u dužem roku i u kontekstu globalne konkurencije brzo možemo doživjeti sudbinu zaostajanja u razvoju”, istakao je Vukotić.

Podsjetio je da se na UDG razvija jedan nov model studija.

“Model prije svega podoban za buđenje i motivisanje jedne nove generacije, generacije koja je različita od prethodnih jer je stasala i stasava uz modernu tehnologiju i koja traži nešto različito od onog klasičnog. Od prvog časa mi ih pripremamo za polaganje ispita kod njihovog najstrožijeg profesora Život“, kazao je Vukotić.

Vukotić je dodao da na UDG, istovrmeno, pripremaju mlade ljude i za globalno tržište, zbog čega ta obrazovna ustanova, između ostalog, ulaže u međnarodnu saradnju, a kao rezultat ima saradnju sa oko 100 univerziteta i međunarodnih organizacija.

“Svjesni smo da ako nijesmo globalno umreženi, teško se može izdržati sve jača konkurencija u oblasti obrazovanja“, poručio je Vukotić.

On je posebno naglasio važnost saradnje UDG sa biznisom, kroz razne modele i programe te saradnje, a u cilju uvođenja prakse i životnih pitanja u nastavu.

“U samoj nastavi na UDG postoji više različitih laboratorija, a danas otvara jednu od najsavremenijih u regionu, koju nije bilo lako izgraditi, opremiti i kadrovski osposobiti. O značaju laboratorije ne želim da govorim. Zahvaljujući dobijanju granta za institucionalno unapređenje kroz Heric projekte koje smo radili, kao i velikoj pomoći Ministarstva poljoprivrede, ali i upornosti neoliko naših profesora, danas otvaramo ovu Laboratoriju“, kazao Vukotić.

Prisutne na svečanosti povodom otvaranja laboratorije pozdravila je i dekanica Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju prof. dr Vesna Maraš.

Govoreći o misiji i nastavnom programu fakulteta, Maraš je, između ostalog, kazala da je otvaranje laboratorije još jedan od pokazatelja da taj fakultet ima dovoljno znanja i motiva za nove nastavno-naučne aktivnosti koje će biti u funkciji izgradnje moderne visokoškolske institucije.

“Ali i edukovanja referentnih stručnjaka koji će stečeno znanje direktno ugrađivati u napredak nauke, privrede i ekonomije, te snažnije otvoriti nove perspektive crnogorskog društva, uvodeći ga u razvijeni i moderni svijet”, kazala je Maraš.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!