Transportna zajednica-novo poglavlje saradnje

#MinistarstvoSaobraćaja #CgEu

Crna Gora i Bosna i Hercegovina će uputiti zahtjev Evropskoj uniju za dodjelu granta za putni pravac Plužine-Šćepan Polje, most na Tari i dionicu puta u Bosni i Hercegovini dogovorili su predstavnici vlada dvije zemlje u Briselu na 13. SEETO sastanku ministara. Tom prilikom ministar pomorstva i saobraćaja Crne GOre Osman Nurković je od evropske komesarke za saobraćaj Violete Bulc zatražio konkretnu podršku za prevezilaženje problema u rekonstrukcija dijela pruge Kos-Trebješica.

.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pomorstva i saobraćaja, delegacija predvođena ministrom Osmanom Nurkovićem učestvovala je u Briselu na 13. SEETO godišnjem sastanku ministara i na prvom Savjetu ministara osnovanom u okviru Ugovora o transportnoj zajednici.

Pored ministra, članovi delegacije koji su prisustvovali i 53. sastanku SEETO Nadzornog odbora bili su državna sekretarka Angelina Živković i sekretar ministarstva Adis Pepić.

„U prilog trinaestogodišnje saradnje zemalja Zapadnog Balkana, zajedno sa Evropskom komisijom, idu činjenice, da smo investirali dosta u SEETO proces i da nas je saradnja kroz potpisani Memorandum o razumijevanju za razvoj regionalne saobraćajne mreže u jugoistočnoj Evropi iz 2004. godine, dovela do nivoa, kada postoji pređeni put koji ima svoj kontinuitet i gdje upravo postoji kvalitetna osnova za dalju nadogradnju, što priznaćete olakšava danas svima nama posao koji nam je povjeren na raličitim instancama i nivoima odgovornosti u oblasti saobraćaja“, kazao je Nurković u svom obraćanju.

Kako navode iz ministarstva predstavnici SEETO Sekretarijata su saopštili da je od 2004.do 2016. samo u fizičku infrastrukturu investirano 13.5 milijardi eura, od čega je 52% sredstava dodijeljeno, 39% je u realizaciji dok je ostalih 9% obezbijeđeno.

.

„Ostvaren je i značajan napredak na polju reformskih mjera koje su prvenstveno fokusirane na uklanjanje barijera u oblasti otvaranja željezničkog tržišta, bezbjednosti saobraćaja na putevima i prekograničnoj saradnji“, navodi se u saopštenju.

Na sesiji posvećenoj Ugovoru o osnivanju transportne zajednice kojoj je predsjedanala evropska komesarka za saobraćaj Violeta Bulc ocijenjeno je da je potpisivanjem Ugovora o osnivanju transportne zajednice od strane predsjednika Vlada Zapadno-Balkanske šestorske i Evropske komisije u Trstu u julu 2017. godine započelo novo poglavlje saradnje u oblasti saobraćaja koje će produbiti dalje zajedničke aktivnosti i donijeti nove kvalitete kroz unaprijeđenje infrastrukture, uklanjanje barijera za bolje funkcionisanje saobraćaja i trgovine, i primjenu pravne tekovine i standarda koji će voditi ka daljoj liberalizaciji tržišta i progresivnoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana.

Kako dodaju, na sastanku je odlučeno da sjedište budućeg stalnog Sekretarijata za saobraćaj bude u Beogradu.

„Ovom prilikom je predstavljen nacrt Pravilnika o radu, a Evropska komisija je takođe informisala ministre o predviđenim narednim koracima i procedurama vezanim za uspostavljanje Sekretarijata, budžet i popunjavanje pozicija u istom. Očekuje se da krajem januara, najkasnije početkom februara, zasijeda i prvi Regionalni nadzorni odbor u okviru Ugovora o osnivanju transportne zajednice koji će biti nadležan za sva pitanja od interesa za formiranje i funkcionisanje budućeg Sekretarijata, a nakon toga i samo sprovođenje Ugovora“. saopšteno je iz ministartva.

Nurković je, kako se dodaje, tom prilikom kandidovao sadašnju državnu sekretarku Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Angelinu Živković, na mjesto direktora stalnog Sekretarijata, ističući njeno dugogodišnje iskustvo, znanje i kompetentnost za obavljanje te funkcije.

.

„Na sastancima se, u saradnji sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, takođe konkretno razgovaralo i o zajedničkom projektu koji obuhvata putni pravac Plužine-Šćepan Polje, most na Tari i dionica puta u Bosni i Hercegovini. Zahtjev dvije države prema Evropskoj uniji će biti usmjeren na obezbjeđivanje grant sredstava za ovu prekograničnu dionicu, koja je od izuzetnog regionalnog značaja. Bosna i Hercegovina ima već odrađen izvođački projekat dok će Crna Gora isti završiti do kraja juna 2018“, mavodi se u saopštenju.

U razgovoru sa komesarkom Bulc, koko navode, Nurković je takođe ukazao na problematiku vezanu za projekat rekonstrukcije dijela željezničke pruge Kos-Trebješica, tražeći konkretnu podršku za prevazilaženje nastalih problema koji bi mogli proizvesti obustavljanje ovog veoma značajnog projekta za Crnu Goru.

„Komesarka je bila otvorena da sasluša ministra Nurkovića i zatražila da bude detaljnije obaviještena o istom u pisanoj formi, obećavajući pomoć u rješavanju otvorenih pitanja“, kazali su iz ministarstva.

Oni dodaju da će Crna Gora ostati posvećena političkoj i ekonomskoj saradnji u svim oblastima kako bi doprinijela daljoj stabilnosti i razvoju regiona Zapadnog Balkana.

„Ministar se na marginama sastanaka sastao i sa svojim kolegama ministrima Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, kao i sa državnim sekretarom Srbije. Tokom ovih razgovora najavljene su i posjete ministra Nurkovića Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!