UCG: Nema prenošenja ispita na specijalističke studije

By Balsa Knezevic

0409ucg


S
enat Univerziteta Crne Gore (UCG) odbio je na današnjoj sjednici molbu Studentskog parlamenta da se studentima sa jednim nepoloženim ispitom sa osnovnih, dozvoli slušanje predmeta na specijalističkim studijama.

-Vođena je iscrpna rasprava o molbi Studentskog parlamenta da se studentima sa jednim nepoloženim ispitom sa osnovnih, dozvoli slušanje predmeta na specijalističkim studijama. Kako je prema Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu Univerziteta Crne Gore i Pravilima studiranja na osnovnim studijama, specijalističke studije moguće upisati samo nakon završenih osnovnih studija, odnosno osvojenih 180 kredita, zaključeno je da nema osnova da se izađe u susret zahtjevu Studentskog parlamenta-navodi se u saopštenju UCG-a.

Senat UCG-a razmatrao je na danas održanoj sjednici, prvoj sa novim rukovodstvom, pitanja organizacije nastave za studijsku godinu koja počinje 8. septembra.

Razmatrani su prijedlozi univerzitetskih jedinica o angažovanju nastavnika i saradnika za izvođenje nastave, u skladu sa internim i eksternim oglasom Univerziteta.

Na današnjoj sjednici usvojena su i ,,Pravila postupka izbora u akademska i naučna zvanja“. Prema novim pravilima, rektor će formirati Naučni odbor Biltena Univerziteta Crne Gore, koji će biti zadužen za utvrđivanje blagovremenosti, potpunosti i usklađenosti konkursne dokumentacije sa važećim propisima Univerziteta. Zadatak Naučnog odbora, koji se sastoji od najmanje pet članova iz različitih oblasti nauka i umjetnosti, je da pomogne kandidatima u pripremi potpune dokumentacije neophodne za izbor u akademska i naučna zvanja i ima savjetodavnu ulogu.

Senat se, kako je zaključeno u obrazloženju rektora, opredijeljuje za uvažavanje pravila studiranja i otvorenog dijaloga sa studentima, na koje će biti usmjeren budući rad Univerziteta. U narednom periodu, najviše akademsko tijelo Univerziteta nastojaće da osnaži partnerski odnos svih jedinica u reformi nastavnog procesa, rješavanju pitanja kvaliteta i približavanju modelu integrisanog univerziteta, kakav treba da bude Univerzitet Crne Gore. Sve univerzitetske jedinice biće uključene u donošenje važnih odluka koje Univerzitetu predstoje, kako bi se unaprijedila nastava, reorganizovali studijski programi i poboljšao kvalitet obrazovanja.

Senat je uputio i prijedlog Upravnom odboru da se Farmaceutskom fakultetu odobri dodatni upis za devet, Biotehničkom za petnaest, Građevinskom i Metalurško-tehnološkom za četiri, Fakultetu likovnih umjetnosti za dva i Muzičkoj akademiji za jednog samofinansirajućeg studenta.

Foto: novosti.rs

Izvor: Analitika

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!