Uspješno liječenje zavisi i od komunikacije

#Kccg #ZoricaKovačević

Uspješno izlječenje pacijenata zavisi, ne samo od medicinske opreme i stručnosti medicinskog osoblja, već i od dobre komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata, istakla je direktorka Klničkog centra Crne Gore (KCCG), Zorica Kovačević.

Foto: KCCG

U organizaciji Centra za nauku KCCG u hotelu „Hilton“ održana Interaktivna radionica za glavne medicinske sestre i tehničare naše ustanove posvećena komunikaciji u zdravstvu, saopšteno je iz KCCG.

Kovačević je poručila da dobra komunikacija razvija povjerenje na relaciji zdravstveni radnik – pacijent, a loša lako prelazi u konflikt.

„Ona je važna jer je ličnim kontaktom zdravstvenih radnika i pacijenata moguće postići zadovoljavajući stepen saradnje bolesnika, razviti odnos povjerenja, uspješno liječiti te konačno i izliječiti pacijenta“, navela je Kovačević.

Kazala je da je KCCG kao najveća i najreferentnija zdravstvena ustanova u Crnoj Gori veoma zainteresovana za unapređenje komunikacije sa svojim pacijentima, potencijalnim pacijentima i svim građanima Crne Gore.

„Veoma kvalitetno ćemo raditi i na unapređenju interne komunikacije. U predstojećem periodu aktivno ćemo raditi na definisanju strategije razvoja i dugoročnog plana razvoja KCCG, čiji će jedan od segmenata biti unapređenje komunikacije, utvrđivanje pravila koja olakšavaju komunikaciju, definišu obaveze i odgovornosti, pojedinaca i organizacionih cjelina. „, istakla je Kovačević.

Foto: KCCG

Ona je navela da se u visoko stresnom i odgovornom poslu zdravstvenih poslenika, mora unijeti relaksacija kroz bolje definisanje pravila, al i odgovornosti svakog pojedinca na svom radnom mjestu.

Prema njenim rijčima, tako će unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite, efikasnost i bolje zadovoljenje potreba pacijenata-korisnika zdravstvenih usluga, povećanja njihove bezbjednosti u zdravstvenoj zaštiti.

Kovačević je kazala da je menadžment KCCG prepoznao značaj tog pitanja u svakodnevnom radu zaposlenih i u tom cilju su sproveli internu anketu među pacijentima.

“ Analizirajući podatke dobijene navedenom anketom kao i prigovore upućene zaštitniku prava pacijenata naše ustanove, uočili smo da je jedan dio nezadovoljstva naših osiguranika izazvan zbog neadekvatne komunikacije zdravstvenih radnika. Zbog toga smo danas ovdje da unaprijedimo i ovaj segment. Ako medicina ne može da izliječi mnoge bolesti, mi svakako možemo, hoćemo i moramo da izliječimo zdravstvene radnike sa dijagnozom ”loša komunikacija”. Možemo i moramo da osiguramo toplu ljudsku riječ i utjehu teško oboljelom ili povrijeđenom. Zato podržavamo svaku edukaciju radi sticanja vještina i znanja, kojima se ona unapređuje, kao što je ovaj .vid komunikacija u zdravstvenom sistemu“, kazala je direktorica KCCG.

Kako je navela, medicinske sestre su najvažniji resurs kojim raspolaže KCCG u pogledu frekvencije kontakata sa pacijentima.

„Zato ćete imati punu podršku menadžmenta KCCG u nastojanjima da ovladate vještinama i znanjima dobre komunikacije sa pacijentima. Ova edukacija je organizovana u tom cilju a od vas, uvažene sestre i tehničari, očekujem da danas stečena znanja sa uspjehom primjenjujete u praksi i prenosite na vaše koleginice i kolege. Vi ste u zdravstvenom sistemu najvažniji, najbrojniji, prvi ostvarujete kontakt sa pacijentima i samim tim predstavljate naše ustanove. Od vaše komunikacije zavisi percepcija građana o stanju u zdravstvenom sistemu“, kazala je Kovačević.

Foto: KCCG

Iz KCCG je saopšteno da su na radionici učestvovali predstavnici udruženja pacijenata oboljelih od multiple skleroze, šećerne bolesi i reumatoidnog arthritis.

Prof. dr Momčilo Babić sa Medicinskog fakulteta iz Beograda odražao je predavanje sa temom „Strateška komunikacija u zdravstvenoj zaštiti – posebni osvrt na KCCG“, a doc. dr Nenad Vujadinović, profesor Humanističkih studija sa Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice „Unapređenje komunikacije u zdravstvu-pretpostavke za reformu“.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!