(VIDEO) DIVANOVIĆ: Procjena štete od poplava u toku, urgentno rješavamo problem u Petrovcu

By sinisa goranovic

0409nikoladivanovicok


P
rocjena štete od poplava je još uvijek u toku. Nijesmo se još bavili preciznom procjenom konačnih šteta jer u Opštinu Budva svakodnevno stižu zahtjevi za pomoć i procjenu štete. Opština ima konstituisanu Komisiju za procjenu štete, tako da ćemo u narednim danima, kada otklonimo akutne probleme na terenu, pristupiti procjeni štete, izjavio je sekretar Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent Opštine Budva Nikola Divanović.

On je istakao da u lokalnoj upravi nijesu skloni da traže opravdanje u elementarnoj nepogodi koja ih je zadesila.

-To nas je samo podstaklo da riješimo problem. U zadnjih 20 godina se vrlo intenzivno gradilo, često i neplanski, a neki investitori su pregradili prirodna atmosferska korita, ili u najboljem slučaju skrenuli tokove atmosferskih voda, što u niz graničnih područja izaziva komplikacije poput onih koje su zabilježene u Petrovcu. Potrebno je pristupiti sistemski rješavanju ovog problema. Ne mogu se liječiti posljedice, moraju se tražiti uzroci. Mora se infrastrukturno dokapitalizovati mreža atmosferskih kanala do nivoa stvaranja sistema- poručio je Divanović.

Kako je istakao, u lokalnoj upravi su na tragu kvalitetnog akcionog plana za sanaciju neuralgičnih tačaka na teritoriji Opštine.

-Investiciono, odnosno tekuće održavanje odvijaće se u dva smjera. Prvo kroz dokapitalizaciju, odnosno upotpunjavanje postojeće mreže, za koju se ispostavilo da nije dovoljna. Vidjeli smo u posljednjem nevremenu da su atmosferska korita koja su na proljeće tretirana bila najviše izložena. Shvatam da je za građane cijena jedne ovakve škole previsoka i da od njih treba tražiti dodatno razumijevanje, ali zaista smo na tragu dobrog rješenja. Osim dokapitalizacije postojeće mreže trudićemo se da izgradimo nova atmosferska korita. Neuralgične tačke, kao što smo vidjeli u Petrovcu, zahtjevaju da se problem riješi dugoročno i da se nađe odgovarajuće infrastrukturno rješenje. Prateći tok atmosferskog korita, koje ni očišćeno nije imalo kapacitet da primi svu vodu, u narednim danima napravićemo neko investiciono ulaganje. Mislim da se radi o presjecanju površine koja spaja gornjo naselje sa donjim i očekujem da ćemo naredno nevrijeme, ukoliko se to ne desi prebrzo, dočekati prilično spremno. Što se tiče ostalih neuralgičnih tačaka, istakao bih naselje Velji Vinogradi, Jaz i jedan dio centra grada. To će biti naše sljedeće mete i budući investicioni projekti- najavio je Divanović.

Izvor: Analitika

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!