Zajednički protiv nasilja nad djecom

Savjet za prava djeteta apelovao je na sve činioce društva da se zajedničkim snagama bore protiv svih vidova nasilja nad djecom.

Savjet za prava djeteta

Sjednicom Savjeta za prava djeteta presjedavao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, a kako se navodi u saopštenju tog resora, smrt petnaestomjesečnog dječaka P.J., bila je direktan povod za sazivanje sjednice.

„U fokus javnosti neophodno je staviti pitanja: kako prepoznati i kako reagovati na nasilje nad djecom, odnosno šta je neophodno da svako od nas uradi da se nasilje spriječi? Po principu hitnosti, poštovanja ljudskih i dječjih prava, radom u najboljem interesu djeteta moramo djelovati i adekvatno reagovati na svaku prijavu nasilja, unapređivati programe prevencije, da bi u potpunosti funkcionisali kao sistem na koji se građani mogu osloniti“, navodi se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Pozivali su sve građane i građanke, institucije sistema, organizacije civilnog društva, da zajedno djeluju, kako bi spriječili nasilje u porodici, posebno nasilje nad djecom.

„Samo zajedničkim snagama i ličnim odgovornostima, možemo i moramo uticati na sprečavanje i suzbijanje nasilja“, navodi se u saopštenju.

Kažu i da je medijska pažnja neophodna da ukaže na probleme, da pokrene javnost, institucije i nadležne organe da brzo i djelotvorno reaguju.

„Neophodno je da mediji postanu svjesni svoje odgovornosti, te da u svojim izvještavanjima poštuju zakonske odredbe koje se odnose na zaštitu prava djece na privatnost. Prilikom izvještavanja o događajima koji se odnose na djecu razumljivo je da treba voditi računa o potrebi javnosti za informacijom, međutim mora se pokazati i poseban senzibilitet za zaštitu interesa djeteta i neposredno pogođenih osoba“, poručuju iz resornog ministarstva.

Pozivaju sve građane, organizacije i institucije da na svaki oblik nasilja reaguju.

„Da pravovremeno prijavljujemo nasilje, i da se svi zajedno borimo za što bolji i mirniji život naših građana i za okruženje bez nasilja u kojem naša djeca mogu bezbrižno odrastati. Ne zatvarajmo oči i ne okrećimo glavu. Reagujmo!“, zaključuje se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!