Zapošljavanje OSI prioritet Cetinja

#SavezSlijepihCetinje

Godišnja Skupština Saveza slijepih Cetinje, održana je danas na Cetinju. Djelovanje na planu lakšeg i bržeg zapošljavanja slijepih i slabovidih osoba, kao i osoba sa invaliditetom, biće jedan od prioriteta gradske uprave Cetinja u narednom periodu, kazao je gradonačelnik Aleksandar Bogdanović.

.

Sjednici je prisustvovao i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović.

Pozdravljajuću prisutne, gradonačelnik Bogdanović je kazao kako organizacija slijepih uživa poseban kredibilitet i da je njen rad prepoznat u gradu. On je pokrenuo inicijativu za davanje posebnog statusa Savezu slijepih Cetinja, na način koji će obezbijediti kontinuiranu i snažniju finansijsku podršku ovoj organizaciju u 2018. godini, koja će imati prioritet, jer će Savez slijepih Cetinje naredne godine obilježiti 70 godina postojanja.

U pravcu zaposlenja osoba sa invaliditetom, Bogdanović je kazao da se do sada mnogo uradilo, istakavši da je i u Kabinetu gradonačelnika sistematizovano radno mjesto za rad osobe sa invaliditetom, a sve u cilju inteziviranja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i njihovog aktivnog uključivanja u donošenju odluka.

On je pozvao članove organizacije da budu slobodni u pokretanju inicijative za poboljšanje položaja slabovidih osoba, ističući da lokalna uprava ima oduvijek senzibiliteta za osjetljive kategorije stanovništva, što potvrđuju rezultati.

Djelovanje na planu lakšeg i bržeg zapošljavanja slijepih i slabovidih osoba, kao i osoba sa invaliditetom, kako je naglasio Bogdanović, biće jedan od prioriteta gradske uprave u narednom periodu i dodao da je Prijestonica Cetinje u godišnjem Programu razvoja za 2018. godinu, shodno novom zakonu o Prijestonici, prepoznala tri ključna projekta, od kojih je jedan podrška u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva.

Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović istakao je da je Savez slijepih Cetinje, odličan primjer rada i saradnje sa lokalnom upravom, pozdravivši rad, podršku i senzibilitet Gradonačelnika koji kontinuirano pruža svim ranjivim grupama, te posebno organizaciji slijepih Cetinje.

Predsjednica Saveza slijepih Cetinje Marija Vujović upoznala je prisutne sa godišnjim poslovanjem organizacije.

U radu Skupštine učestvovali su i predstavnici organizacija slijepih iz gotovo svih crnogorskih gradova.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!