Žrtve mobinga tri muškarca i žena

#AngelinaMeđedović #Mobing

Tokom 2016. godine Inspekciji rada prijavljena su četiri slučaja mobinga u kojima su žrtve bile jedna žena i tri muškarca.

Ove godine manje prijava: Ilustracija (Foto: Pixabay)

Inspekcija rada primila je tokom 2016. godine četiri prijave za mobing, tri iz Podgorice i jednu iz Bijelog Polja, u kojima su, prema riječima glavne inspektorke rada, Angeline Međedović, žrtve bile jedna žena i tri muškarca.

To je, kako je rekla, upola manje nego u 2015. godini kada je bilo osam prijava mobinga u kojima su u tri slučaja žrtve bili muškarci, a u pet žene.

„Od ukupno 1.814 podnijetih inicijativa Inspekciji rada u 2015. godini, osam se odnosilo na mobing, tri muškarca i pet žena. S obzirom da se radilo o žalbi na mobing, ali bez ugroženog ili uskraćenog konkretnog prava iz rada i po osnovu rada, podnosioci inicijativa su upućivani prvenstveno na zaštitu kod poslodavca, a potom na sudsku zaštitu ili zaštitu pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, kao i na Zaštitnika ljudskih prava i sloboda“, rekla je Međedović za Dnevne novine.

Moberi su, ističe, i muškarci i žene.

„Mober može biti poslodavac u odnosu na zaposlenog (vertikalni mobing), zaposleni prema drugom/ im zaposlenim (horizontalni mobing), ili treće lice sa kojim zaposleni ili poslodavac dolazi u kontakt prilikom obavljanja poslova na radnom mjestu“, precizirala je Međedović.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!