Dobra koordinacija osnov kreiranja optimalnog biznis ambijenta

  #Frei

  712d2ae5-850b-4140-99c3-aa27a302d3fb.jpg

  Crna Gora je postavila osnove za razvoj visokokvalitetnog turizma, uložila značajne napore u pravcu eliminisanja biznis barijera, a s obzirom da je uspostavljanje povoljnog poslovnog ambijenta ključ za nove investicije, od velike važnosti je dobra koordinacija aktivnosti na državnom i posebno lokalnom nivou, zaključeno je, između ostalog, tokom drugog dana FREI festivala investicija i nekretnina koji se održava u Budvi.

  Takođe kako institucija urbanističko – arhitektonskog konkursa do sada nije zaživjela na pravi način u našoj zemlji, naredni koraci su, kako je istaknuto na festivalu, da svi projekti za javne objekte i prostore, finanasirani iz državnog budžeta, budu dobijeni kroz arhitekonski konkurs,

  Tokom panela usmjerenog na optimizaciju investicionog ambijenta, saopšteno je da su u prethodnom periodu bitno skraćene procedure i rokovi za postupanje administracije, te smanjeni inicijalni troškovi investicija, kao i donijeti ili izmijenjeni propisi u pravcu unapređenja poslovnog ambijenta i konkurentnosti privrednih društava.

  Tako je donijeta i Uredba o podsticanju direktnih investicija i formirano 8 biznis zona. Navedeno je, uz konkurentnu poresku politiku, dobra baza za realizaciju velikih projekata, od kojih se neki već uspješno sprovode u Crnoj Gori.

  Sa druge strane, potrebno je fokusirati se na dalji razvoj kadrova, debirokratizaciju i koordinaciju aktivnosti na državnom, i posebno lokalnom nivou, zaključili su učesnici panela.

  „Jako dobri rezultati ovog resora u oblasti turizma produkt su dugoročno dobre, ozbiljne politike Vlade Crne Gore, koja je prenijeta u zakonsku regulativu i implementirana. Za nešto preko 2 godine kategorisano je oko 30 hotela, a projekcije su da će za 10 godina turizam indirektno i direktno generisati oko 55 000 radnih mjesta. Nedavno je Vlada razmatrala i kako dalje poboljšati poslovni ambijent, te izašla sa definisanim smjernicama i rješenjima, a važno je reći i da je Sjever, sa dobrom infrastrukturom, jedan od prioriteta“, saopštio je Gvozdenović.

  Učesnici ovog panela su, pored ministra Gvozenovića, bili Biserka Dragićević, sekretar Sekretarijata za razvojne projekte, te predstavnici ključnih investitora, kompanija i organizacija u Crnoj Gori – Adriatic Properties, Adriatic Marinas, Luštica Development, Qatari Diar, Azmont Investments, Stratex, Abu Dhabi Financial Group, Northstar, Savills, Colliers International, Savjet stranih investitora.

  Tokom drugog panela, vezanog za sprovođenje arhitektonskih konkursa, istaknuto je da svi javni objekti i prostori moraju biti proizvod upravo konkursa, tj. kvalitetnog i stručnog promišljanja. Upravo u tom pravcu su bile i neke od izmjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji je trenutno u fazi izrade predloga. Saopšteno je i će se dalje intenzivirati saradnja sa investitorima u dijelu koji bi podrazumijevao da oni, iz sopstvenih sredstava a u saradnji sa državom, rade na raspisivanju arhitektonskih konkursa za svoje projekte u Crnoj Gori, time demonstrirajući dodatnu posvećenost konceptu održivosti.

  Samo u 2015. Ministarstvo je objavilo osam konkursa, od toga dva po inovativnom principu: za Kuću voća u Andijevici i Dom revolucije u Nikšiću. Inovativna ideja ovih postupaka ogleda se u objedinjavanju procesa konkursa sa procesom javnih nabavki za njegovu realizaciju, čime je obezbijeđeno da se investicije dovedu do kraja u formi i na način predviđen konkursom.

  Posljednji panel drugog dana FREI-a biće vezan za realizaciju manifestacija, s obzirom da one podrazumijevaju jedinstvene događaje, bez sezonskih ograničenja, koji su dodatna vrijednost turističke ponude i generator atmosfere ili „posebne vibracije“ jedne destinacije.

  Panel je već na početku Festivala ocijenjen važnim, obzirom da se event industrija razvija brzo, a omladinski turizam je jedan od najbrže rastućih turističkih segmenata, koji, prema podacima UNWTO, čini 20-25 odsto svjetskog turističkog tržišta. U radu ovog panela učestvovaće, između ostalih, Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exit festivala.

  Imajući u vidu i činjenicu da manfestacije igraju značajnu ulogu prilikom izbora destinacije za odmor, kao jedan od zadataka u narednom periodu postavljen je i rad na kreiranju kalendara manifestacija na rok od namjanje tri godine, sa akcentom na manifestacije u pred i post sezoni.

  Izvor: Cafe Del Montenegro

  Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!