Savremeni pristup marketingu MSP

#Ekonomija #PrivrednaKomoraCrneGore

dsc_0086.png

Privredna komora Crne Gore je 12. aprila 2017. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar na temu „Savremeni pristup marketingu malih i srednjih preduzeća”.

Seminar je bio namijenjen marketing, brand, product, business development i category menadžerima, direktorima prodaje, vlasnicima privatnih firmi, te predstavnicima javnih preduzeća.

Predavač je bio mr Radivoje Drobnjak, menadžer razvoja biznisa u marketing agenciji Montimprex.

Rukovodilac Sektora za edukaciju Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić kazao je da je marketing dinamično područje koje se kontinuirano razvija i pronalazi nove načine i tehnike za uspješno funkcionisanje proizvoda ili usluge na tržištu.

Prema njegovim riječima, organizatori su se opredijelili za ovu temu prateći aktuelne potrebe preduzetnika koji se suočavaju sa: nedostatkom internih marketing ekspertiza; nedovoljno efikasnim investicijama u ovu oblast; nedovoljnim znanjem u kreiranju marketing strategije koja će im osigurati da na tržištu realiziraju svoj maksimalni potencijal.

– Promocija i marketing nekada su bili luksuz ili dodatna vrijednost, međutim taj proces posljednjih godina postaje nužnost iz dva razloga. S jedne strane, potrošači, klijenti i investitori postaju sve izbirljiviji prilikom odabira proizvoda, destinacija za ulaganje, odmor ili posjete, pa se pojedine kompanije moraju izboriti za njihovu pažnju – rekao je Perazić.

Stoga, preduzeća pristupaju sistemskom upravljanju vlastitim identitetom i imidžom, kako bi poradila na sopstvenoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj javnosti i istakle svoje prednosti. Značaj kvalitetnog marketinga menadžmenta se temelji na povećanju nivoa prepoznatljivosti i vrijednosti kompanije u očima njenih ciljnih grupa.

– Privredna komora će ovim seminarom i budućim aktivnostima nastaviti da podržava usvajanje znanja iz marketing menadžmenta bez kojeg naša preduzeća neće zauzeti mjesta na tržištu koja kvalitetom proizvoda i usluga zaslužuju – zaključio je on.

Vladimir Pavićević iz Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Podgorice izrazio je zadovoljstvo što je ovo bio najviše posjećen seminar u posljednje tri godine koliko Glavni grad i Komora organizuju skupove na slične teme.

– Utiska sam da nam u Crnoj Gori nedostaje dobar marketing, posebno u plasmanu poljoprivrednih proizvoda kroz turističku ponudu. S obzirom na to da imamo malu proizvodnju, otvoreno tržište moramo nuditi specifičnu robu i zato marketing treba da zauzme primarnu poziciju u preduzećima – rekao je Pavićević.

Predavač mr Drobnjak istakao je da je marketing presudan faktor za razvoj svake kompanije. Male kompanije koje ne raspolažu velikim resursima moraju efikasno koristiti marketing alate koji pravovremenom upotrebom mogu doprinijeti boljim efektima nego kod velikih kompanija. U marketingu malih i srednjih preduzeća veoma je važan ljudski faktor. Uspjeh kako kompanija tako i marketinških aktivnosti još počiva na ljudskom faktoru, onima koji kreiraju i rukovode poslovnim operacijama, ali i svim drugim stejkholderima.

– Postoji značajno izražena tendencija razvoja marketinških aktivnosti u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina jer jaka konkurencija, otvorenost ekonomije utiče na sve privredne subjekte u našoj zemlji. Većina kompanija rješenje za probleme nalazi u dobro sinhronizovanim marketinškim aktivnostima – kazao je Drobnjak.

Dosta aktivnosti se prema njegovim riječima odigrava stihijski, a potrebno je da budu planirane, ciljno i akciono orijentisane.

Za svaku ciljnu grupu potrebno je koristiti adekvatan miks marketing aktivnosti. Rasipanje resursa i primjena prepisanih rješenja ne vodi dobrim rezultatima – rekao je Drobnjak.

On je naglasio i problem što kompanije zapostavljaju edukaciju zaposlenih koji se bave marketingom u preduzećima.

]]>

Izvor: Privredna komora Crna Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!