Dva slučaja o postupanjima policajaca predata Tužilaštvu

uprava-policije-1000x555.jpg

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je tokom aprila ove godine izvršilo kontrole zakonitosti postupanja policajaca na osnovu dvije pritužbe građana. Od naznačenog broja pritužbi, u jednom slučaju se radilo o pritužbi na policijske službenike policije opšte nadležnosti, dok se u drugom slučaju pritužba odnosila na policijske službenike granične policije. Obje tužbe su odbijene kao neosnovane.

Petnjičanin K.I. žalio se Unutrašnjoj kontroli na policijske službenike saobraćajne policije CB Bijelo Polje Š.I., N.S., R.M. i J.S., zbog načina postupanja prema njemu prilikom kontrole u saobraćaju.

On je 9. marta 2018. godine, u Bijelom Polju zaustavljen od saobraćajnih policajaca prilikom čega je došlo do rasprave. Nakon toga priveden je sudiji za prekršaje koji mu je izrekao zatvorsku kaznu na čije je izdržavanje odmah upućen. K.I. je u prijavio naveo da “smatra da u raspravi sa policijskim službenicima iste nije ničim uvrijedio”. Međutim, Unutrašnja kontrola je procjenila da nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonito ili neprofesionalno preduzimanje službenih mjera i radnji od strane policijskih službenika prema podnosiocu pritužbe u predmetnomm slučaju.

Pritužbu je podnio i Rožajac K.A. koji se žalio na detalje provjere koje u posljednjih nekoliko godina službenici granične policije sprovode prema njemu prilikom prelaska državne granice na ulasku ili izlasku iz Crne Gore.

On je istakao da ga prilikom toga duže zadržavaju na graničnim prelazima zbog provjere dokumenata i bez davanja objašnjenja za takvo postupanje. Ni u ovom slučaju Unutrašnja kontrola nije utvrdila činjenice i dokaze koji bi ukazivali na nezakonito preduzimanje službenih mjera i radnji ili neprofesionalno postupanje od strane policijskih službenika granične policije prilikom vršenja granične kontrole u konkretnim slučajevima.

Osim postupanja po pritužbama građana, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom aprila 2018. godine izvršili tri provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika.

U dva slučaja, i pored toga što u sprovedenim postupcima Unutrašnje kontrole nijesu utvrđene nesporne činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika u vezi sa predmetnim slučajevima, zbog činjenice da se u ovim slučajevima radilo o navodima o zlostavljanju od strane policijskih službenika, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!