Pajović: Ekipe Vodovoda su danonoćno na terenu

#ZoranPajović #KvalitetVode #NestanakVode

vodovod-cijevi.jpg

Danas su se saopštenjem u vezi situacije u vodosnabdijevanju oglasili iz Vodovoda i kanalizacije doo. U dopisu koji potpisuje Zoran Pajović, izvršni direktor, se kaže:

Kao što smo već istakli u prethodnim saopštenjima, nevrijeme praćeno izuzetno niskim temperaturama, koje je zahvatilo Bar, za posljedicu je imalo obustavu u isporuci vode, kao i brojna oštećenja na vodovodnoj mreži i objektima.

Nestanak električne energije uslovio je da jedan broj pumpnih stanica, u Baru i Sutomoru, bude van pogona, pa je u nekima od njih došlo i do smrzavanja instalacija.

Danonoćnim angažovanjem naših ekipa, u periodu od 5. do 13. januara, sva su postrojenja osposobljena za rad, osim pumpne stanice u Zagrađu. Takođe, u ovom periodu je na vodovodnoj mreži otklonjeno 46 kvarova.

Dodatne poteškoće stvaraju oštećenja nastala smrzavanjem kućnih priključaka i vodomjera. Zaključno sa 13. januarom podnesene su 654 prijave i zamijenjeno 239 vodomjera. U narednim danima se očekuje još veći broj prijava kvarova.

Kao posljedica prethodnoga, javljaće se smanjenje pritiska u vodovodnoj mreži, naročito u visočijim zonama. ViK Bar je radi prevazilaženja ovog problema već angažovao dodatne količine vode iz podsistema Crmnica-Bar. ViK Bar će u narednim danima, shodno svojim mogućnostima, obezbijediti snabdijevanje građana vodom i putem autocistijerni.

Skrećemo pažnju i na to da se kvalitet vode stalno prati od strane nadležnih akreditovanih institucija.

Molimo građane da imaju strpljenja, jer su ekipe stalno na terenu i rade na otklanjanju prijavljenih kvarova, odnosno zamjeni vodomjera. Takođe, sugerišemo da se ventili prije oštećenih vodomjera zatvaraju, u periodu kada se voda ne koristi. Apelujemo i da se sve uočene nepravilnosti, nezavisno da li se radi o vodomjeru ili kvaru na mreži, odmah prijave kako bi mogli pravovremeno reagovati.

Kvarovi se mogu prijaviti i tokom neradnih dana (14. i 15. januara) u periodu od 7 do 14 časova, na telefon 030/312-043.

Takođe, obaviještavamo građane da je u ranim jutarnjim časovima 14. januara došlo do prekida u napajanju električnom energijom izvorišta na Orahovom polju, što je uslovilo smanjenje pritiska u vodovodnoj mreži u naseljima Ilino, Ahmetov brijeg, Polje i užem dijelu grada.

Prestanak napajanja sa elektrodistributivne mreže je uslovio i nestanak vode u Čanju.

Izvor: Bar Info

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!