Sastanak o finansiranju lokalnih radio stanica

#LokalneSamouprave #CrneGore #VladeCrneGore

agencija-sastanak-mediji01.jpg

Juče je u Agenciji za elektronske medije održan konsultativni sastanak sa predstavnicima nacionalnog javnog emitera RTV Crne Gore, Vlade Crne Gore – ministarstva kulture, te lokalnih javnih emitera. Sastanku su u ime Radio Bara prisustvovali direktorica Vesna Šoškić i šef finansija i marketinga Vojislav Tomović. Na skup su pozvani i predstavnici opština – osnivača lokalnih javnih emitera, ali se na njemu nisu pojavili predstavnici iz Bara i još nekoliko gradova.

Povod sastanka su izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, koje su stupile na snagu 1. septembra ove godine.

“Članom 76 Zakona o elektronsklim medijima propisano je da jedinica lokalne samouprave i javni emiter ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza. Navedena sredstva je potrebno da uključuju ne samo troškova proizvodnje, već i troškove emitovanja tj. sredstva za pokriće troškova prenosa programa putem zemaljskih radio-difuznih sistema, digitalizacije i investicija od značaja za srednjoročni razvoj. Ugovorom, koji se zaključuje na tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje”, potencirali su iz Agencije za elektronske medije.

Šoškić i Tomović su prezentovali Agenciji da je Radio Bar završio Plan programskih obaveza za trogodišnji period i o tome sproveo javnu raspravu u trajanju od 45 dana, koja se završava 15. oktobra, nakon čega se stiču uslovi da se sa osnivačem – Opštinom Bar potpiše trogodišnji ugovor, shodno novom Zakonu o medijima. Predstavnici Radio Bara su informisali prisutne o radu ove medijske kuće, nabavci nove opreme i dobroj saradnji sa osnivačem.

Predstavnici Agencije su prezentirali rezultate analize Izvještaja o radu lokalnih javnih emitera, Izvještaja o finansijskom poslovanju i Revizorskih izvještaja za 2015. i 2016. godinu. Analiza je napravljena u cilju sagledavanja obima i strukture komercijalne djelatnosti lokalnih javnih emitera i prihoda ostvarenih po tom osnovu i konstatovano je da rezultati nisu zadovoljavajući.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno izvršiti izmjenu seta medijskih zakona uz značajnije učešće lokalnih javnih emitera, kako bi se omogućio efikasan i nezavisan rad.

Izvor: Bar InfoŽelite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!