Sindikat Port of Adria optužuje, menadžment demantuje

#CrnaGora #GrađevinskaDozvola #SocijalniProgram #SavjetZaPrivatizaciju

port-of-adria01(1).jpg

Prepiska između sindikalnih organizacija Port of Adria i menadžmenta firme danima puni novinske stupce u crnogorskim medijima.

Sve je počelo kad su Sindikalci tražili od novog premijera Duška Markovića, koji je predsjednik Savjeta za privatizaciju, da raskine privatizacioni ugovor.

“Iznenađeni smo i razočarani odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije što još nije pokrenuo proceduru raskida kupoprodajnog ugovora za Port of Adria sa turskom kompanijom ‘Global Ports Holding’”, rekli su “Vijestima” predsjednici dviju sindikalnih organizacija radnika barskog preduzeća Dobroslav Orlandić i Luka Klisić.

Savjet za privatizaciju je krajem decembra usvojio Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa ugovorom o kupoprodaji akcija Kontejnerskog terminala i generalnih tereta (sada “Port of Adria”), koji je pripremila revizorska kuća Emst & Young. Savjet je zaključio da “Global Ports” kasni u realizaciji investicije, zbog čega će se od njega tražiti da dostavi jasan plan za zaključenje ugovorene investicije.

“Dva puta smo upozoravali Vladu da investitor ne poštuje Kolektivni ugovor i dva puta je formirana komisija koja je trebalo da dođe u Bar da ispita te navode, ali smo iz dopisa Savjeta saznali da izvještaj tih komisija do njih nikada nije stigao. Iznenađeni smo što nakon tri godine umjesto realizovanih investicija sad od našeg poslodavca traže da napravi novi plan. A u ugovoru o kupoporodaji akcija kao jedan od razloga za njegov raskid je i nepoštovanje Kolektivnog ugovora”, istakli su barski sindikalci.

“Global Ports” se obavezao da u roku od tri godine investira 13,5 miliona eura, ali nije uradio najznačajniji dio sanaciju operativne obale, niti je nabavljen kontejnerski kran.

“Nije se ni počelo sa sanacijom obale, a prema dostupnim informacijama nijesu ni raspisali tender za ovu investiciju. Nije nabavljen kontejnerski kran, Bilo je prvobitno predviđeno planom da se kupe dvije mobilne dizalice, pa su ga na kraju promijenili i saopštili da će to biti mobilni kran. Taj kran još nije kupljen. Kupljene su dvije dizalice koje, prema našem mišljenju više služe za rječno brodarstvo, i mislimo da ne služe pravoj namjeni. Tako je van upotrebe stavljen jedan kolosijek koji je ranije bio bitan na tom mjestu”, dodali su Orlandić i Klisić, koji su zabrinuti za status preostalih oko 340 radnika.

Dodaju da im nije jasno kako poslodavac ne vodi računa o sudskim troškovima jer se sa “Port of Adria” trenutno sudi tri četvrtine preostalih radnika.

“Već 13 radnika je dobilo pravosnažne presude po osnovu neplaćenog minulog rada. Iako se radi o maloj stavci, jer ovim radnicima treba da bude isplaćeno oko 2.300 eura, ukupni sudski troškovi su 4.800 eura”, zaključili su Orlandić i Klisić.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora “Port of Adria” (bivši Kontejnerski terminal i generalni tereti) Sedat Kara saopštio je da su neistinite i zlonamjerne tvrdnje predsjednika dva sindikata o tome da “Global Ports” ne izvršava investicioni program.

“Prvo, nije tačno da kontejnerski kran nije kupljen. Riječ je o skupoj opremi koja se pravi po preciznoj specifikaciji. Specifikaciju smo dostavili proizvođaču ‘Liebherr’ iz Njemačke i u januaru 2016. potpisali ugovor o kupovini. Shodno dogovorenoj dinamici, do kraja januara 2017. godine očekujemo isporuku i montažu krana”, naveo je Kara.

Čelnici dvije sindikalne organizacije barske firme Dobroslav Orlandić i Luka Klisić tražili su nedavno od predsjednika Savjeta za pivatizaciju i premijera Duška Markovića da se raskine kupoprodajni ugovor sa turskim investitorom zbog nepoštovanja investicionog programa i kolektivnog ugovora.

Kara ističe da je “posljednja stavka” u njihovom investicionom programu sanacija obalnog zida, ali da ona nije bila moguća bez građevinske dozvole.

“’Port of Adria’ se obratio za dobijanje građevinske dozvole Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Investirali smo u izradu tehničke dokumentacije i reviziju projekta ‘Sanacije i ojačanja konstrukcije južne obale gata 1’ uz konsultaciju sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) koja je jedan od značajnijih akcionara ‘Global Ports Holdinga’. Kada dobijemo građevinsku dozvolu, odmah ćemo započeti realizaciju ovog posla. Razlog zbog kojeg građevinska dozvola nije do sada izdata jesu administrativne barijere na koje smo naišli u područnoj jedinici Uprave za nekretnine u Baru, gdje se vodio postupak parcelacije (koji je trajao 20 mjeseci)”, dodao je Kara.

Kara je naveo i da je “Global Ports” izdvojio 6,5 miliona eura za socijalni program koji je do sada, kako tvrdi, “najbolje realizovani socijalni program u Crnoj Gori” i da je u prosjeku isplaćeno 25.000 eura neto po zaposlenom.

“Zaključno sa današnjim danom, u Crnu Goru smo uložili ukupno 24,9 miliona eura. Od ovog iznosa, nešto više od 8 miliona plaćeno je za kupovinu većinskog paketa akcija, investirano je 10,4 miliona, dok je 6,5 miliona eura dato za isplatu otpremnina”, dodao je Kara.

Kara ističe da je nezavisno od obaveznog investicionog i socijalnog programa, nakon presude Višeg suda da Kolektivni ugovor nije u primjeni, “Global Ports” zaposlenima isplatio 1,3 miliona eura razlika u zaradi za period prije privatizacije kada je većinski vlasnik u kompaniji bila država Crna Gora.

"Pitanje Kolektivnog ugovora se tumači različito u sudskim sporovima. Mi očekujemo da se donese konačna odluka od strane nadležnih pravosudnih organa. ‘Global Ports’ redovno izvještava Savjet za privatizaciju o realizaciji ugovora, angažuje renomirane revizorske firme i dosljedno poštuje potpisan ugovor. Nadam se da iznesene činjenice samo potvrđuju da je ‘Global Ports’ ozbiljan investitor i da realizovanim, ali i planiranim aktivnostima pokazuje namjeru da bude dugoročni strateški partner”, zaključio je Kara.

Predsjednik većinske Sindikalne organizacije kompanije “Port of adria” iz Bara Dobrosav Orlandić poručio je direktoru Sedatu Kari da ostaju pri svojim navodima da novi većinski vlasnik “Global Ports” ne ispunjava obaveze iz kupoprodajnog ugovora, te da su spremni da ih dokažu pred nadležnim institucijama.

“Nadamo se da će Savjet za privatizaciju poslati komisiju koja će ispitati naše navode jer ne vjerujemo da će nas ostaviti na cjedilu. Posebno nas iritira što izvršni direktor vješto izbjegava obaveze koje proističu iz Kolektivnog ugovora i na koje je Global Ports stavio potpis. Trenutne zarade bi trebalo da budu veće 70 odsto, da su u skladu sa Kolektivnim ugovorom“, naveo je Orlandić.

To što je pomenuo izvršni direktor da su isplatili 1,3 miliona eura duga prema zaposlenima, Orlandić je istakao da “to nijesu obaveze proistekle iz Kolektivnog ugovora, već na osnovu zakonske regulative iz 2011. kada je donijeta odluka da obračunska vrijednost koeficijenta ne može biti manja od 90 eura”.

“Napomenuo bi da je prije privatizacije (2013. godine) od dijela zaposlenih bila pokrenuta tužba za isplatu navedene razlike u iznosu od 1,3 miliona i da je u tenderskoj dokumentaciji, uoči privatizacije, ‘Global Ports’ bio obaviješten o tome. Korektno bi bilo da menadžment prizna da je ta sredstva isplatio iz redovnog poslovanja, a ne kao realizaciju investicije ili učešće ‘Global Portsa’“, dodao je Orlandić.

On je kazao da imaju informacije da bi novi kontejnerski kran trebalo uskoro da stigne u Bar, kao i da će obalni zid biti završen do kraja 2016. godine i da su u prethodnoj izjavi samo “naveli činjenično stanje nakon tri godine”.

Izvor: Bar InfoŽelite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!