Budva: Svaka beba rođena u ovoj godini dobiće 300 eura

Za svako novorođeno dijete u ovoj godini Opština Budva će roditeljima dati pomoć od 300 eura.

Rezultat slika za бебеIlustracija: Demetra

Riječ je o naknadi predviđenoj novom Odlukom o pravima iz socijalne i dječje zaštite koju je donio gradonačelnik Dragan Krapović.

Naknadu može da ostvari roditelj, staratelj ili hranitelj, ukoliko ima odobren stalni boravak u Opštini Budva najmanje dvije godine.

Odlukom je predviđena i naknada od 60 eura za kupovinu knjiga i 40 eura za kupovinu pribora za djecu bez roditeljskog staranja i iz porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Opština je toj djeci osigurala besplatne (polu)maturske ekskurzije.

Odlukom je predviđena i jedokratna novčana pomoć koju mogu ostvariti osobe nesposobne za rad, samohrana i lica sa invaliditetom, te korisnici materijalnog obezbjeđenja.

Visina jednokratne pomoći za pojedinca je 110, dvočlanu porodicu 130, tročlanu 150, četvoročlanu 170, petočlanu 190, a sa više od pet članova 210 eura.

Staratelju ili hranitelju djeteta bez roditeljskog staranja odobrava se jednokratna novčana pomoć od 150 eura. Jednokratna novčana pomoć može se dobiti najviše tri puta u toku kalendarske godine, s tim da ukupan iznos ne može biti veći od tri minimalne zarade u Crnoj Gori.

Izvor: Volim Podgoricu

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!