Sjednica SO Budva 30. maja

#NevladineOrganizacije #SkiCentar #LokalneUprave #IzvještajORadu

1483089936.jpg

Predsjednik SO Budva Đorđije Vujović zakazao je devetu, redovnu sjednicu SO Budva za utorak, 30. maj.
Kao prva na dnevnom redu od 53 tačke, je predlog Plana postavljanja privremenih objekata u Starom gradu i kontakt zoni Starog grada u Budvi (popločani platoi ispred bedema Starog grada, hotela Avala i Mogren i prema Pizani)za period od 1.juna do ove kraja godine.Odbornici će raspravljati i o Izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period od 1.juna prošle do kraja naredne godine, kao i o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva.Na dnevnom redu 9. sjednice naći će se Izvještaj o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu, Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora, te Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Budva i slovenačke Opštine Kamnik.Pred odbornicima će se naći i odluke o izmjenama i dopunama odluka o komunalnom redu, radnom vremenu, organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza, te o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama.Veći broj tačaka dnevnog reda odnosi se na odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele, razmjeni nepokretnosti i davanju saglasnosti za gradnju na dijelu urbanističke parcele.Četiri tačke dnevnog reda odnose se na DOO Akademiju znanja. Tako će odbornici raspravljati o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora društva i na Izmjene i dopune Cjenovnika za iznajmljivanje poslovnih prostorija i tehničke opreme, o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu, te Programu o izmjeni i dopuni Programa rada i finansijskog plana za 2017. godinu.Raspravljaće se io Izvještaju Komisije za raspodjelu sredstava za raspodjelu sredstava o realizaciji sredstava budžeta Opštine Budva za 2015. godinu opredijeljenih za nevladine organizacije, kao i Izvještaju o realizaciji Lokalnog akcionog planaza postizanje rodne ravnopravnosti za 2015./2016. godinu.Pred odbornicima će se naći Program o izmjeni i dopuni Programa rada i finansijskog plana DOO Vodovod i kanalizacija za 2017. godinu, Izvještaj o radu i Finansijski iskaz za 2016. godinu i izmjene Programa rada i Finansijskog plana za 2017. godine DOO Mediteran reklame,te izvještaje o radu i finansijske izvještaje za 2016. godinu JU Narodna biblioteka Budva, DOO Sportsko rekreativni centar i DOO Mediteranski sportski centar.na 9. sjednici lokalnog Parlamenta, odbornici će raspravljati o Statutu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i o osnivanju Odbojkaškog kluba Budva.Nekoliko tačaka dnevnog reda odnose se na razrješenja i imenovanja, odnosno rješenja o naknadama za rad u savjetima javnih ustanova i odborima direktora društava sa ograničenom odgovornošću.Radio Budva će prenositi 9. sjednicu SO Budva.
M.M.

Izvor: RTV Budva

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!