Izmjena Krivičnog zakonika: Dugotrajni zatvor umjesto 40 godina

#Pljevlja

yyy

U Crnoj Gori će umjesto kazne od 40 godina, u određenim slučajevima, biti uvedena kazna dugotrajnog zatvora koja može trajati od 30 do 40 godina, predviđeno je izmjenama Krivičnog zakonika.

222

Ilustracija (Foto: Pixabay)

Predloženim zakonom uvodi se nadležnost suda za odlučivanje o uslovnom otpustu:

Navodi se da se ta kazna može propisati za najteža krivična djela, s tim da se ne može odrediti kao jedina kazna za određeno krivično djelo.

Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći licu koje u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršilo 21 godinu, čija je uračunljivost bila bitno smanjena i za pokušaj krivičnog djela.

Predložena izmjena je, kako se navodi, potreba prakse naročito u slučajevima kada su izvršena najteža krivična djela od saizvršilaca, a u odnosu na jednog saizvršioca postoje dvije ili više naročito olakšavajućih okolnosti.

„Postavlja se pitanje da li je postojeće rješenje adekvatno u ovim slučajevima, tj, da se tom saizvršiocu može izreći kazna od 20 godina ili 40 godina“, kaže se u obrazloženju.

Predviđena je nova otežavajuća okolnost – invalidnost, za odmjeravanje kazne za učinjeno krivično djelo.

„Predloženo je da ako je krivično djelo učinjeno prema licu koje pripada posebno ranjivoj kategoriji lica (djeca, lica sa invaliditetom, trudna žena, starija osoba, izbjeglice) sud će tu okolnost uzeti kao otežavajuću“, kaže se u obrazloženju.

Predloženim zakonom uvodi se nadležnost suda za odlučivanje o uslovnom otpustu, čime se zaokružuje sudska nadležnost za njegovo davanje i opozivanje.

„Izmjenom se proširuju kriterijumi koje će sud cijeniti prilikom odlučivanja o uslovnom otpustu, u skladu sa Zakonom o izvršenju kazne zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti“, kaže se u aktu.

Predloženim zakonom uvodi se naziv krivičnog djela – Neovlašćeno korišćenje državne imovine u izborne svrhe, što je, kako se navodi, propušteno prilikom uvođenja ovog krivičnog djela.

U oblasti zdravlja ljudi uvode se dva nova krivična djela – protivpravno uzimanje ljudskih organa ili djelova tijela i čuvanje, prevoz, uvoz i izvoz ljudskih organa ili djelova tijela pribavljenih izvršenjem krivičnog djela.

„Time se vrši usklađivanje sa Konvencijom Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima“, kaže se u obrazloženju.

KRIVIČNI ZAKONIKIzvor:rtcg.me

pripremila, Nataša Knežević učesnica projekta „Povežimo se informisanjem“, koji realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje crne Gore

Izvor: Pljevlja Portal

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!