Prezentacija vatrogasne opreme i edukacija učenika

#Pljevlja

Pokazna vjezba Vinka.Still001

Povodom obilježavanja 13. oktobra Međunarodnog dana rizika katastrofa MUP Crne Gore, direktorat za vadredne situacije područna jedinica Pljevlja organizovala je reprezetaciju u osnovnoj školi „Boško Buha“. Učenicima 5 razreda o opasnostima o prirodnih katastrofa govorio je Božo Ljiljanić iz direktorata za vadredne situacije, a pošto je tema ovogodišnje prezentacije bila zaštita od požara na otvorenom i zatvorenom prostoru o požaru i opasnostima o požara govorio je Rade Goločevac iz službe zaštite i spašavanja.

Cilj prezentacije školarcima je pružanje praktičnih savjeta djeci kako da postupaju u kriznim situacijama, šta svako od nas treba da zna i kako da se odgovorno ponaša tokom katastrofe ali i kako pojedinac može učestvovati preventivno u cilju povećanja bezbjednosti i smanjenja rizika po život i zdravlje ljudi i sredine kojoj žive kaže Ljiljanić.

Sprečavanje nesreće, pripremljenost zajednice i pružanje efikasne pomoći predstavljaju osnovne elemente koje doprinose uspješnoj primjeni razvojne politike društva u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Kako na glibalnom tako i na nacijonalnom nivou treba smanjiti osjetljivost zajednice na uticaj prirodnih katastrofa na stanovništvo, imovinu i sve ukupni razvoj. Tamo gdje javna svijest o riziku nesreće nije na visokom nivou broj stradalih je veći, zato je Crna Gora kao članica Ujedinjenih nacija 2014.godine uspostavila nacijonalnu platformu za smanjenje rizika od katastrofa. Radi boljeg djelovanja Vlada Crne Gore 2014. godine donjela odluku o obrazovanju odbora o smanjenju rizika od katastrofa koji će se u budućnosti starati o djelovanju nacijonalne strategije. MUP odnosno Direktorat za vadredne situacije će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj da se adekvatno odgovori u ovoj oblasti, a u sklopu toga krajem novembra tekuće godine održaće se četvrta konferencija nacijonalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa rekao je Ljiljanić.

Učenicima su podjenjene brošure i flaeri „Smanjenje rizika od katastrofa“ i „Budimo spremni“.

Rade Goločevac iz službe zaštite i spasavanja upoznao je učenike o nastanku požara i načinu gašenja, a nakon toga su učenici pogledali vatrogasno vozilo i upoznali se sa kojom opremom raspolaže. Učenicima je i praktično pokazato kako se koristi aparat za gašenje požara a oni su pokazali posebno interesivanje postavljajući brojna pitanja.

Pripremila,Slađana Gorgievska, učesnica projekta „Povežimo se informisanjem“ koji realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Izvor: Pljevlja Portal

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!