JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA PERIOD 2017-2021 GODINE

#Tivat #OpštinaTivat

Skupština Opštine Tivat, Zaključkom broj 0304-353-20 od 12.01.2017. godine, utvrdila je Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine za period 2017.-2021.g (u daljem tekstu Nacrt Plana) i Nacrt Plana stavila na javnu raspravu, te obavezala nadležni Sekretarijat da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. List RCG“, br. 08/05), sprovede javnu raspravu.
Javna rasprava će se održati od 12.01.2017. godine, do 13.02.2017. godine.

Izvor: Opština Tivat

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!