Aktivnija saradnja Crne Gore i Mađarske u oblasti visokog i dualnog obrazovanja

#DamirŠehović #ObrazovniSistem #VisokoObrazovanje #MinistarstvaProsvjete

Ministar prosvjete dr Damir Šehović sastao se danas, 13. februara sa ambasadorom Mađarske NJ. E. Kristijanom Pošom, sa kojim je razgovarao o saradnji dviju država u oblasti obrazovanja sa akcentom na visoko obrazovanje, programe mobilnosti studenata i dualno obrazovanje.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović sastao se danas, 13. februara sa ambasadorom Mađarske NJ. E. Kristijanom Pošom, sa kojim je razgovarao o saradnji dviju država u oblasti obrazovanja sa akcentom na visoko obrazovanje, programe mobilnosti studenata i dualno obrazovanje.

Ministar Šehović je rekao da nedavno potpisani Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i mladih otvara nove mogućnosti za razmjenu iskustava i dalje unapređenje odnosa.

On je istakao da će u okviru ovog Sporazuma biti formirano radno tijelo koje će pratiti realizaciju saradnje u oblasti obrazovanja, a prioriteti će biti povezivanje institucija visokog obrazovanja, mobilnost studenata i nastavnog kadra, kao i dualno obrazovanje koje je u Mađarskoj na visokom nivou.

Pročitajte još:   Ministarstvo prosvjete: INTERAKTIVNA SLUZBA I U ULCINJU

Takođe, ministar Šehović je upoznao ambasadora Pošu sa reformom obrazovanja i sistemskom izmjenom zakona iz ove oblasti i izrazio nadu da će iskustva Mađarske pomoći Crnoj Gori da unaprijedi obrazovni sistem.

Ambasador Poša je pohvalio napredak Crne Gore kada je riječ o obrazovanju i dodao da je najbolji način saradnje razmjena studenata koji će pozitivna iskustva stečena tokom razmjene prenijeti u svoju zemlju.

Ambasador Poša je ocijenio da Mađarska umnogome može pomoći Crnoj Gori u obrazovanju iz oblasti poljoprivrede. U tom kontekstu, naglasio je da Vlada Mađarske u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), dodjeljuje određeni broj stipendija kandidatima iz Crne Gore za studije u oblasti poljoprivrede, zaštite bilja, ruralnog razvoja, agrobiznisa, sigurne prehrane životinja i hortikulture.

On je, takođe istakao primjere dobre prakse Mađarske u oblasti dualnog obrazovanja i pozvao na intenzivniju saradnju u ovoj oblasti naglašavajući da bi iskustva te zemlje mogla biti dragocijena za Crnu Goru.

Pročitajte još:   Ministarstvo prosvjete: INTERAKTIVNA SLUZBA I U ULCINJU

Sagovornici su se saglasili da je važnost školovanja kadra koji će odgovoriti potrebama tržišta rada jedan od ključnih faktora razvoja Crne Gore.

PR služba Ministarstva prosvjete

Izvor: Vlada Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!