Konkurs za stipendije Vlade Mađarske i FAO za školsku 2017/2018

#SrednjeŠkole #ZdravstvenoStanje #MagistarskeStudije #UpravljanjeVo

Vlada Mađarske, u saradnji sa Organizacijom UN za hranu i poljoprivedu (FAO), dodjeljuje stipendije za magistarske studije na engleskom jeziku, iz oblasti ruralni razvoj i agrobiznis, poljoprivredno upravljanje vodama, kao i hortikultura.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018. godinu, a programi će biti realizovani na Univerzitetu “Sv Ištvan” u Budimpešti, konkretno Fakultetu za poljoprivredu i nauke u oblasti zaštite životne sredine, Fakultetu za hortikulturu i Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke.

O programu stipendiranja i procedure prijave

Stipendija pokriva prijavljivanje i troškove školarine u toku akademskog perioda, uključujući osnovne knjige i skripte, zatim smještaj u domu, troškove održavanja i zdravstvenu njegu.

Selekcija studenata se odvija u dvije faze:

Faza 1: FAO vrši uži odabir kandidata i šalje njihove aplikacije Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koja ih prosljeđuje odgovarajućim Univerzitetima, u skladu sa izborom studenata. Studenti mogu poslati isključivo KOMPLETIRANU prijavu. Nekompletirane prijave se neće uzimati u obzir. Prijave bez naznačenog imena se neće obrađivati.
Faza 2: Od odabranih kandidata se može tražiti da polažu pisani ili usmeni test engleskog u sklopu procedure prijavljivanja. Univerziteti koji budu kontaktirani će vršiti dalji proces selekcije i informisati uspješne kandidate. Odabirom studenata će se baviti isključivo univerziteti, bez učešća FAO. Odabrane studente će takođe obavijestiti ministarstvo.

Kandidate će birati na osnovu sljedećih kriterijuma:

• državljanstvo i prebivališe u zemljama sa pravom prijavljivanja

• izvanredni akademski rezultati

• znanje engleskog jezika (za predmete koji se predaju na engleskom)

• dobro zdravstveno stanje

• motivacija

• starost (preferiraju se kandidati ispod 30 godina)

Proces prijavljivanja:

Zainteresovani kandidati bi trebalo da pošalju prijavu i prateća dokumenta putem e-maila sljedeće sadržine:

• uredno popunjena aplikaciona forma

• CV

• kopija diplome srednje škole/univerziteta zajedno sa ocjenama

• kopija uvjerenja-diplome o poznavanju engleskog jezika

• kopija prve stranice pasoša na kojoj piše broj pasoša i datum validnosti

• pismo sa preporukom

• motivaciono pismo

• uvjerenje o zdravstvenom stanju kandidata izdato od doktora medicine

• potvrda da kandidat nije u kaznenoj evidenciji i nije osuđivan

Svi predani dokumenti moraju biti na engleskom.

Prijave zainteresovanih kandidata treba slati putem E – maila na adresu FAO u periodu od 04. januara 2017. i 28. februara 2017.

Važne napomene
Kako je broj stipendija ograničen, zainteresovanim kandidatima se savjetuje da pošalju svoje prijave putem e-maila što je skorije moguće.
Kandidati koji nisu odabrani prethodnih godina imaju pravo da se opet prijave za 2017-2018 program. Ovi kandidati će opet morati da šalju kompletnu prijavu i prateće dokumente.

Treba napomenuti da trajanje stipendije ne može biti produženo ili odloženo.

Ugovor o stipendiranju će biti potpisan između odabranog studenta i Ministra poljoprivrede Mađarske, na samom početku registracije za semestar.

Sva pitanja vezana za program ili proces prijavljivanja treba poslati PUTEM E-MAILA na adresu FAO-a:
REU-Scholarship@fao.org

2017 course description

2017 applicationform.

Izvor: Vlada Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!