Počinje kampanja jačanja svijesti o održivoj upotrebi pesticida

#EvropskaUnija #CrnaGora #BezbjednostHrane #UpravaZa

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u naredne dvije sedmice realizovaće kampanju jačanja svijesti o održivoj upotrebi pesticida u Crnoj Gori.

Kampanja se realizuje uz podršku projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija, s ciljem poboljšanja bezbjednosti hrane i fitosanitarnih standarda. Krajnji ciljevi ovog projekta su dobrobit potrošača, olakšavanje međunarodne trgovine poljoprivrednim i prerađenim poljoprivrednim proizvodima u Crnoj Gori, kao i očuvanje zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

U cilju uspostavljanja održive primjene pesticida u Crnoj Gori usvojen je Nacionalni plan u kojem je, između ostalog, naglašena potreba jačanja svijesti svih aktera u sistemu prometa i upotrebe pesticida, kao i njihova edukacija. Sistem održive upotrebe pesticida treba da omogući smanjenje rizika za zdravlje ljudi, životinja i životne sredine, koji je povezan sa nepravilnom upotrebom pesticida. Paralelno, promovisaće se i mogućnosti integralne zaštite bilja, koja podrazumijeva primjenu brojnih alternativnih metoda za suzbijanje štetnih organizama, a čime se smanjuje korišćenje pesticida.

Kako bi uspostavili sistem u kome će se eliminisati negativne posledice korišćenja pesticida, neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge. Svi korisnici i distributeri treba da razumiju način i efekte upotrebe pesticida. U cilju informisanja i edukacije, kroz kampanju će biti distribuiran informativni materijal o:

– prometu i pravilnoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja;
– ličnoj zaštitnoj opremi pri rukovanju sredstvima za zaštitu bilja;
– uputstvima za trostruko ispiranje odnosno čišćenje ambalaže sredstava za zaštitu bilja;
– riziku upotrebe pesticida po pčele;
– krivotvorenim i ilegalnim pesticidima;
– sredstvima za zaštitu bilja sa akcentom na bezbjednost, čuvanje, transport, primjenu i postupanje sa ostacima i otpadom.

Štampani materijal na ove teme biće dostupan poljoprivrednim proizvođačima posredstvom poljoprivrednih apoteka. U okviru projekta snimljen je i kratak film o ličnoj zaštitnoj opremi koju je neophodno koristiti prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja, a koji se može pogledati na sajtu Ministarstva.

Pesticide će kupovati samo oni sa legitimacijom

Kao korak dalje u osiguravanju održive upotrebe pesticida i smanjenja eventualnih negativnih posledica, Crna Gora je započela uspostavljanje EU sistema u prometu pesticida, prema kome će sredstva za zaštitu bilja moći da kupuju samo lica koja imaju legitimaciju da su prošla određenu obuku.

U toku je priprema realizacije specijalističkih kurseva za sve subjekte koji prometuju sredstvima za zaštitu bilja, kao i poljoprivredne proizvođače. Edukacija će biti organizovana posredstvom naučno-nastavnih ustanova, koje će licima odgovornim za promet i upotrebu sredstava za zaštitu bilja izdavati sertifikate o položenom kursu. Na osnovu dobijenog sertifikata, legitimaciju za korišćenje sredstava za zaštitu bilja će izdavati Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Posjedovanje legitimacije biće jedini način da se kupe sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.

Svi zainteresovani za polaganje kursa biće blagovremeno obavješteni o detaljima vezanim za organizovanje kursa i pohađanje.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Izvor: Vlada Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!