Poziv za davanje sugestija na predlog granica vinogradarskih područja

#MinistarstvoPoljoprivredeIRuralnogRazvoja #MinistarstvoPoljoprivrede #PrivredniSubjekt #CrneGore

U okviru projekta „Tehnička podrška izradi nove rejonizacije vinogradarskih područja Crne Gore“ koji je finansiran od strane EU, a implementiran u okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, definisani su prijedlozi granica određenih vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Crne Gore.

U okviru projekta „Tehnička podrška izradi nove rejonizacije vinogradarskih područja Crne Gore“ koji je finansiran od strane EU, a implementiran u okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, definisani su prijedlozi granica određenih vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Crne Gore.

Kako bi se zainteresovani proizvođači grožđa i vina, naučne i stručne institucije, privredni subjekti i sva zainteresovana lica što bolje upoznala sa prijedlogom rejonizacije, odnosno sa prijedlogom granica vinogradarskih područja i mapama predloženih područja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje materijale pripremljene u okviru pomenutog projekta.

U cilju davanja prijedloga vezano za nacrt granica predloženih vinogradarskih područja toplijeg klimata, za preporučene sorte, nazive budućih vinogradarskih područja i drugo, zainteresovana lica mogu da dostavljaju iste na obrascu “Obrazac za dostavljanje prijedloga vezano za izradu rejonizacije vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Crne Gore”, slanjem na e-mail adresu: marija.krstic@mpr.gov.me

Dobijeni prijedlozi će biti stručno razmatrani i obrađeni, a sve u cilju izrade rejonizacije na najbolji i najprecizniji način.

Sastanak vezan za komentare na rejonizaciju održaće se u srijedu, 15. februara, u sali stare zgrade Vlade, sa početkom u 11,00h.

Predlog rejonizacije vinogradarskih područja.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Izvor: Vlada Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!