Saopštenje: Ministarstvo ekonomije čestita svim potrošačima Svjetski dan prava potrošača

Svim potrošačima u Crnoj Gori Ministarstvo ekonomije čestita 15. mart – Svjetski dan prava potrošača, koji se ove godine obilježava pod sloganom „Svaki potrošač ima pravo na bezbjednu hranu“…

Svim potrošačima u Crnoj Gori Ministarstvo ekonomije čestita 15. mart – Svjetski dan prava potrošača, koji se ove godine obilježava pod sloganom „Svaki potrošač ima pravo na bezbjednu hranu“.

Ministarstvo ekonomije, kao ključni nosilac politike zaštite potrošača, u proteklom periodu postiglo je značajne rezultate u usaglašavanju zakonodavnog dijela sa pravnom tekovinom EU, a napredak je vidljiv i kroz osnivanje i rad Savjeta za zaštitu potrošača. Aktivnosti Savjeta fokusirane su na poboljšanju položaja potrošača u Crnoj Gori, odnosno praćenje stanja zaštite potrošača na tržištu i predlaganja odgovarajućih mjera i aktivnosti u cilju njegovog unapređenja, poput mjera za zaštitu zdravlja, bezbjednosti i ekonomskih interesa potrošača, unaprjeđenje pravne zaštite, unaprjeđenje informisanja i obrazovanja, kao i za podizanje svijesti o značaju zaštite potrošača. Savjet se, takođe, bavio i razmatranjem nacrta propisa koji se donose u ovoj oblasti, davanjem mišljenja o potrebi izmjena i dopuna postojećih i donošenjem novih propisa u oblasti zaštite potrošača.

Potošači su bili aktivniji u periodu između dva Svjetska dana potošača i Savjetu su se obraćali za savjet kako da iskoriste svoja zakonska prava, kako da reaguju u određenim situacijama kada smatraju da su ima prava ugrožena ili narušena. ajčešće primjedbe potrošača odnosile su se na nepravilno isticanje cijene, obmanjujuće cijene, neisticanje cijena na proizvodima i uslugama koji su u prometu. Veliki broj prigovora potrošača bio je usmjeren na provjere aktivnosti trgovaca koje su se ticale pojave recidiva, a koje su mogle uticati na zdravlje potrošača.

Zato će u narednom periodu posebna pažnja Ministarstva ekonomije, odnosno Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača, biti usmjerena na unaprijeđivanje zaštite potrošača u pojedinim oblastima kao što su bezbjednost proizvoda, bezbjednost hrane, trgovina (i elektronska trgovina), turizam i ugostiteljstvo, javne usluge (zdravstvene usluge, energetika, telekomunikacione i poštanske usluge, komunalne usluge, stanovanje, zaštita prava putnika u prevozu), kao i finansijske usluge (bankarske i druge finansijske usluge, usluge u osiguranju).

U okviru aktivnosti u kojima je učestvovalo Ministarstvo ekonomije u pregovaračkom poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, nakon završenog skrining procesa u poglavlju i pripreme pregovaračke pozicije za navedeno pregovaračko poglavlje, ocijenjeno je da se Crna Gora smatra dobro pripremljenom za pregovore. Kao rezultat intenzivnog rada na pregovaračkom poglavlju, 18. decembra 2014. godine otvoreno je pregovaračko poglavlje 28, pri čemu je Crna Gora, kada je riječ o zaštiti potrošača, dostigla zadovoljavajući stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama EU.

U pogledu jačanja zakonodavnog okvira na ovom području planirano je donošenje Zakona o zabrani obmanjućeg oglašavanja kod pružanja usluga i prodaje proizvoda i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača, kao i niza podzakonskih akata, a sve sa ciljem omogućavanja efikasnije zaštite potrošača u dijelu obmanjućeg oglašavanja kod pružanja usluga i prodaje proizvoda, bezbijednosti proizvoda, koordinacije u nadležnosti inspekcijskih organa na području zaštite potrošača, rada arbitražnog odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača i podrške organizacijama potrošača u sprovođenju projekata na području potrošačke politike.

Crnogorski potrošači mogu sa zadovoljstvom očekivati svaki naredni Dan prava potrošača, jer će njihov položaj u društvu i odnos trgovaca prema njima iz godine u godinu biti unaprijeđavan, uz nezaustavljiv tok progresivnih promjena kojima doprinosi rad svih subjekata u sistemu potrošačkih prava.

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day), svoje porijeklo ima u „Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača“, koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Prvi put je Svjetski dan prava potrošača obilježen 15. marta 1983. Stoga se svake godine širom svijeta sprovode razne kampanje kako bi se obilježio ovaj dan, a ujedno omogućila i promocija sveobuhvatnih temeljnih prava svih potrošača.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Izvor: Vlada Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!