Saopštenje: Označavanje energetske efikasnosti obavezno na uređajima za domaćinstvo

#MinistarstvoEkonomije #ZakonOEfikasnomKorišćenjuEnergije #CrneGore #MinistarstvoEkonomije

Uređaji za domaćinstvo u Crnoj Gori namijenjeni prodaji treba da imaju vidno istaknutu oznaku sa jasno naznačenom klasom energetske efikasnosti, kao i odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja prati uređaj, kako bi kupci bili informisani o potrošnji energije i kvalitetu rada uređaja…

Uređaji za domaćinstvo u Crnoj Gori namijenjeni prodaji treba da imaju vidno istaknutu oznaku sa jasno naznačenom klasom energetske efikasnosti, kao i odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja prati uređaj, kako bi kupci bili informisani o potrošnji energije i kvalitetu rada uređaja.

Ministarstvo ekonomijeMinistarstvo ekonomije je u prethodnom periodu, na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije, donijelo više podzakonskih akata, odnosno pravilnika, koji se odnose na označavanje energetske efikasnosti uređaja, i to za rashladne uređaje za domaćinstvo (električni frižideri, zamrzivači i njihove kombinacije); televizore; mašine za pranje posuđa; mašine za pranje veša; uređaje za klimatizaciju i električne sijalice i svjetiljke.

Cilj označavanja uređaja je da kupci na jasan i jednostavan način budu obaviješteni o njegovoj energetskoj efikasnosti. Oznaka energetske efikasnosti pomaže kupcima da naprave bolji izbor pri kupovini uređaja, jer sadrži informaciju o potrošnji energije i kvalitetu rada uređaja. Slovne oznake od A do G ukazuju na kvalitet uređaja po pitanju energetskih i drugih karakteristika, a uređaj je kvalitetniji što je njegova energetska klasa bliža slovu A. Uređaji označeni energetskim klasama A+, A++ i A+++ spadaju u najefikasnije uređaje.

Obaveza označavanja energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije proistekla je iz obaveze Crne Gore da tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji svoje zakonodavstvo uskladi sa pravnim okvirom EU.

Primjena donesenih propisa počela je početkom ove godine, što znači da su dobavljači i distributeri ovih uređaja u obavezi da za svaki uređaj obezbijede oznaku energetske efikasnosti, koja se postavlja na vidnom mjestu na uređaju izloženom na mjestu prodaje, kao i da pribave odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se dokazuju pojedine karakteristike uređaja.

Zakon o efikasnom korišćenju energije i propisi kojim je uređeno označavanje energetske efikasnosti uređaja za domaćinstvo su dostupni na sajtu www.energetska-efikasnost.me.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Izvor: Vlada Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!