Tokom prethodna četiri mjeseca Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici primila je 1075 poziva

#HercegNovi #BijeloPolje #SosTelefon #SosLinija

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u četiri mjeseca, tačnoje septembar-decembar 2016. godine na liniji za pomoć primljeno ukupno 1075 poziva. Žrtve lično su uputile 924 poziva, dok nam je 151 poziv stigao od trećih lica koji su pozivali u korist žrtava. Najčešće su pozivali rođaci, građani, službenici institucija i NVO.

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u četiri mjeseca, tačnije septembar-decembar 2016. godine na liniji za pomoć primljeno ukupno 1075 poziva. Žrtve lično su uputile 924 poziva, dok nam je 151 poziv stigao od trećih lica koji su pozivali u korist žrtava. Najčešće su pozivali rođaci, građani, službenici institucija i NVO.

Tokom prethodna četiri mjeseca pruženo je ukupno 1350 usluga od čega najviše usluga informisanja 585 puta, zatim povjerljivi razgovori/emocionalna podrška 407 puta, 161 psihološko savjetovanje, 69 posredovanja prema institucijama, 22 urgentne intervencije za pomoć, zahtjev za sklonište 12 puta i drugo.

U prethodna četiri mjeseca pozivi su pristigli iz 15 opština u Crnoj Gori. Najviše poziva je stiglo iz Nikšića 300 poziva, zatim iz Podgorice 292, Bar 72, Budva 69, Herceg Novi 62, Kotora 56, Cetinje 50, Rožaje 43, Pljevlja 27, Danilovgrad 25 Berane 25, Bijelo Polje 24, Ulcinj 18, Plav 9, Tivat 2 i Kolašin 1 poziv.

Podsjećamo da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Izvor: Vlada Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!