U TOKU IZRADA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI TIVAT ZA PERIOD 2017 – 2018. GODINA

Prva međunarodna konferencija o Vrancu i drugim
crnogorskim autohtonim sortama vinove loze

#Tivat #OpštinaTivat

U cilju izrade Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat održani su sastanci Tima za izradu Plana, 16. i 17. maja, na kojima su utvrđivane mjere i aktivnosti za praćenje i realizaciju u periodu 2017. – 2018. godina.
Ovo je interni antikorupcijski dokument koji će dopuniti postojeće dokumente po kojim se izvještavaju nadležni organi, kao što je Operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, mjere i aktivnosti iz poglavlja 23 oblast lokalne samouprave.

Izvor: Opština Tivat

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!