„Apsurdno stanovište Upravnog suda“

Opštinski odbor Demokrata Cetinje podnijele su, sa kolegama iz URA-e i SDP-a, Vrhovnom sudu Crne Gore Zahtjev za ispitivanje Rješenja Upravnog suda Crne Gore, kojim je tužba podnesena radi poništenja odluke o izboru predsjednice Skupštine Prijestonice od 28. januara ove godine, odbijena kao nedozvoljena.

.Foto: .

„Osporeno rješenje Upravni sud zasniva na ocjeni da se osporenom odlukom ne dira u pravo tužilaca ili njihovom na zakonu zasnovanom interesu iz kojih razloga nijesu aktivno legitimisani za pokretanje upravnog spora, te da bi, u ovoj pravnoj stvari pravo na pokretanje upravnog spora pripadalo Klubu odbornika u opštinskoj skupštini, ali ne i tužiocima kao odbornicima“, saopštile su cetinjske Demokrate.

U toj partiji smatraju da je apsurdno stanovište Upravnog suda da pravo na pokretanje upravnog spora u konkretnoj pravnoj stvari pripada Klubu odbornika, a ne odbornicima pojedinačno, jer, kako navode, Klub odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje predstavlja samo način organizovanja rada odbornika koji pripadaju određenoj političkoj partiji i niti jednim propisom nijesu predviđena posebna prava Kluba odbornika, u odnosu na prava koja, u skladu sa propisima, pripadaju odborniku.

„Legitimitet odbornika proističe iz njegove izborne funkcije, a ne iz članstva u Klubu odbornika. Takođe, kako je Poslovnikom Skupštine Prijestonice Cetinje propisano da klub odbornika čine najmanje dva odbornika, ovakvo stanovište Upravnog suda navodi na zaključak da odbornik koji nije član nijednog kluba, nezavisni odbornik, nema pravo da pokrene upravni spor protiv odluke skupštine, što dodatno ide u prilog našoj tvrdnji da je osporeno rješenje doneseno uz grubu povredu materijalnog prava“, navode iz OO Demokrata Cetinje.

Sa druge strane, kako su saopštili, kao odbornici u Skupštini Prijestonice Cetinje, imaju na zakonu zasnovani interes da odluka o izboru predsjednice Skupštine Prijestonice, bude donesena u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i u proceduri propisanoj Statutom Prijestonice Cetinje i Poslovnikom Skupštine Prijestonice Cetinje, „što u konkretnoj pravnoj stvari nije ispoštovano“.

„Očekujemo brzu reakciju Vrhovnog suda, s obzirom na to da su ovdje stvari prilično jasne, ali prije svega da će voditi računa o tome da je od donošenja sporne odluke proteklo već pola godine, a ukidanje predmetnog rješenja, odnosno kasnije poništenje odluke o izboru predsjednice Skupštine Prijestonice može imati veoma ozbiljne pravne posljedice. Kao što smo i obećali, nastavljamo ovaj postupak, nastavljamo odbranu prava i Zakona, nastavljamo rad u interesu građana – čuvamo dostojanstvo naše Prijestonice i države Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!