Dobra dinamika ispunjavanja obaveza

#AleksandarAndrijaPejović

Crna Gora nastavila je sa dobrom dinamikom u realizaciji zacrtanih obaveza, što je potvrđeno otvaranjem pregovora u poglavljima 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova, te privremenim zatvaranjem poglavlja 30 – Vanjski odnosi.

Sa odbora

To je saopštio ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, koji je učestvovao danas u radu sjednice Odbora za evropske integracije na kojima je razmatrano i prihvaćeno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU.

Pejović je članovima Odbora predstavio kvartalne izvještaje o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period januar – jun 2017, te izvještaje o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU 2017-2018, kao i informacije o programima podrške EU Crnoj Gori za 2015. i 2016.

On je podsjetio da je, u navedenom periodu, Crna Gora usvajanjem Akcionog plana za usklađivanje s pravnom tekovinom EU u oblasti monetarne i ekonomske politike ispunila posljednje početno mjerilo u pregovaračkom poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna unija.

„Predstavljajući informacije o programima podrške EU Crnoj Gori u 2015. i 2016, ministar je istakao da je u navedenom periodu nastavljeno sprovođenje projekata u okviru Ipe I (2007-2013), dok je u 2016. počelo sprovođenje prvih projekata iz Ipe II. Podsjetio je da su, na samitu u Beču, avgusta 2015, Crnoj Gori odobrena dva projekta vrijednosti 45 miliona eura za interkonekciju prenosnih sistema Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine 400kV dalekovodom (grant EU 25 miliona eura) i signalizaciju i rekonstrukciju mostova na željezničkoj pruzi Bar-Vrbnica (grant EU 20 miliona eura). Istakao je da je, nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma. između Vlade Crne Gore i Evropske komisije, septembra 2016, Crnoj Gori uplaćena prva tranša direktne budžetske podrške za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u iznosu od 8 miliona eura, od ukupno opredijeljenih 20 miliona eura“, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!