Ministri odgovorni za koncipiranje obaveza

#VladaCrneGore

Premijer Duško Marković pozvao je danas ministre da preuzmu direktnu odgovornost za koncipiranje obaveza u skladu sa strateškim prioritetima na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu.

.

„Govoreći o izradi Programa rada Vlade za 2017. godinu predsjednik Vlade je pozvao ministre da preuzmu direktnu odgovornost za koncipiranje obaveza u skladu sa strateškim prioritetima – na vanjskopolitičkom planu nastavak procesa integracija u NATO i EU, a na unutrašnjem ubrzanu realizaciju ključnih razvojnih projekata i donošenje mjera koje će u oblasti strukturnih reformi podići našu konkurentnost i detektovati slabe tačke u sistemu“, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2017. godinu i usvojila Izvještaj o sprovođenju mjera predviđenih Akcionim planom za prošlu godinu.

„Ovim dokumentom su definisane aktivnosti koje će doprinijeti razvijanju funkcionalnog i kvalitetnog saobraćajnog sistema, uz kontinuirano smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih u drumskom saobraćaju“, kaže se u saopštenju.

Vlada je, imajući u vidu činjenicu da od stepena bezbjednosti saobraćaja zavisi kvalitet života svih građana, ocijenila da je neophodno dodatno angažovanje svih subjekata koji se bave tim poslovima, kako bi se dostigao najviši stepen sigurnosti učesnika u saobraćaja.

„Nadležni resori su zaduženi da, u skladu sa inicijativama iznesenim u današnjoj diskusiji, sagledaju mogućnost inovacije predviđenih mjera i jačeg uključivanja civilnog sektora u njihovu realizaciju“, dodaje se u saopštenju.

Usvojena je i Informacija o realizaciji javnog rada „Asistenti u nastavi za školsku 2016/2017. godinu.

„Vlada je obezbijedila sredstva za nastavak finansiranja javnog rada „Asistenti u nastavi” za drugo polugodište, za vaspitno-obrazovne ustanove sa kojima je bio zaključen ugovor u svojstvu izvođača javnog rada za prvo polugodište 2016/17. godine“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Zavod za zapošljavanje Crne Gore zaduženo je da sprovede zaključak, odnosno da obezbijedi realizaciju.

Ta Odluka Vlade, kako je pojašnjeno, podrazumijeva da će zaposleni asistenti nastaviti da primaju naknadu, do stupanja na snagu uslova koji proističu iz ugovora.

„Razmatrajući Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje nepokretnosti – katastarske parcele broj 919, ukupne površine 448 kvadratnih metara, upisane u listu nepokretnosti broj 1054, KO Petrovac, Opština Budva, Vlada je odlučila da Prijedlog, ne ulazeći u njegovu cjelishodnost, vrati na ponovnu proceduru Opštini Budva“, kaže se u saopštenju.

Vlada je to odlučila, dodaje se, imajući u vidu da se radi o zahtjevu iz 2013. godine, kao i da je u međuvremenu došlo do promjene lokalne vlasti u Budvi.

Vlada je danas donijela i Uredbu o izmjenama uredbe o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila.

Vlada je donijela i Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za članstvo u NATO, kojim rukovodi predsjednik Vlade, imajući u vidu izmjene u sastavu i organizaciji Vlade.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!