Nedostatak strategije dokaz neodgovrne politike vlasti

Nedostatak valjane strategije ekonomskog razvoja Glavnog grada najbolji dokaz neodgovorne politike koju godinama vodi aktuelna vlast, kazala je funkcionerka Demokrata Zdenka Popović.

.Foto: .

„Podsjećam da je samo za posljednjih deset godina u budžetu Glavnog grada bilo oko 800 miliona eura, a da građani nisu saznali kako je utrošen njihov novac i zašto kapitalni projekti koji su bili obećani, a predviđeni Strateškim planom razvoja, poput PPOV, doma za stare, mnogih saobraćajnica, mostova, nadvožnjaka, vrtića, škola, bolnica, nisu urađeni kako je i bilo planirano“, istakla je Popović.

One je poručila da je od 2012. do 2017. bilo predviđeno da se izgrade 174 projekta, od čega je završena samotrećina.

„I pored planiranih 117 miliona eura samo za ovaj period iz budžeta Glavnog grada za kapitalne projekte iz Strateškog plana razvoja utrošeno je 23 miliona eura, ostatak novca se prenosio iz godine u godinu i na kraju je utrošen na troškove administracije, otplatu kredita, kamata, troškova radnih sporova, penala zbog neizvršenja pravosnažnih i izvršnih presuda i za izradu planske i tehničke dokumentacije. Zbog zatvorenosti organa Glavnog grada i netransparentnog rada, građani do sada nisu bili u mogućnosti da učestvuju u procesu donošenja odluka, nisu valjano obavještavani o svojim pravima i obavezama, pa ni o zakonskoj regulativi“, naglasila je Popović.

Ona je rekla da će Koalicija za 21.vijek kada bude nosioc nove vlasti otvoriti lokalnu samoupravu, povećati transparentnost i izgraditi partnerski odnos sa građanima i NVO.

Fukncioner Demokrata Miloš Konatar je saopštio da je potrebna strategija ekonomskog razvoja Podgorice.

„Zbog toga ćemo proširiti postojeće biznis zone, propisati nove olakšice za otvaranje novih radnih mjesta i inicirati formiranje novih biznis zona. Takođe, predložićemo I osnivanje slobodne carinske zone na teritoriji Glavnog grada sa posebnim olakšicama za investitore“, izjavio je on, naglasivši da se posebna pažnja mora posvetiti razvoju preduzetništva, kao i mikro i malog biznisa.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!