Odbor dao zeleno svjetlo na izmjene zakona

#Politika #SkupštinskiOdbor

skupstina-1000x555-1.jpg

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet podržao je danas Predlog izmjena i dopuna zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim se opštinama omogućava da do 15. oktobra traže saglasnost od Ministarstva finansija u slučaju prekoračenja budžetskog deficita.

Generalni direktor Direktorata za budžet, Nikola Vukićević, rekao je da su izmjene više tehničke nego suštinske prirode.

„Mijenja se odredba da opština koja je do sada bila dužna da u slučaju prekoračenja budžetskog deficita traži i dobije saglasnost od Ministarstva do 31. marta, sada može da traži to mišljenje do 15. oktobra“, kazao je Vukićević.

On je naveo da su u Ministarstvu zaključili da lokalne samouprave nemaju baš jasan pregled na početku godine kako će se kretati budžetski rashodi do kraja godine, usljed tenderske procedure koja se uglavnom odnosi na realizaciju kapitalnih projekata.

„Iz objektivnih razloga, u dosta slučajeva, sredstva koja su planirana mogu da ostanu neutrošena i u slučaju da opština prenese ta sredstva u narednu godinu dolazi do prekoračenja budžetskog deficita, ukoliko je cilj finansiranje kapitalnih izdataka”, saopštio je Vukićević.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Petar Smolović, kazao je da je za stabilnost države, osim državnog budžeta važna i stabilnoist loklanih finansija.

„Trenutno je 15 opština u nezavidnoj situaciji“, dodao je Smolović.

Vukićević je saopštio da problem u finansijama opština „nije od juče“.

„Bilo je par iteracija u kojima je Vlada pokušala da stabilizuje javne finansije i kratkoročno to ima efekata. Da li je problem u neodgovornosti nosilaca izvršnih funkcija u lokalnim samoupravama ili sistemski ili oba, o tome ćemo pričati kada dođe na dnevni red zakon o finansiranju lokalnih samouprava“, kazao je Smolović.

Odbor je dao zeleno svjetlo i za predložene izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci (CBCG) i o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.

Generalni direktor Direktorata za finansijski sistem i unaprijeđenje poslovnog ambijenta, Bojana Bošković, rekla je da se izmjene uglavnom donose u cilju usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom.

Ona je navela da se, kada su u pitanju predložene izmjene i dopune Zakona o CBCG, ukazala potreba i za usaglašavanjem sa nekim propisima iz domaćeg zakonodvstva.

“Zakon se dopunjuje sa dva nova poglavlja koja tretiraju pitanja, odnosno poslovanje CBCG od dana pristupanja Crne Gore EU, odnosno evropskoj montarnoj uniji”, objasnila je Bošković.

Implementacija zakona bi, kako je ocijenila, obezbijedila implementaciju principa nezavisnosti CBCG, odnosno principa funkcionalne, institucionalne i finansijske nezavisnosti, koji su predviđeni ugovorom o osnivanju EU i Statutom evropskog sistema centralnih banaka.

“Princip personalne nezavisnosti je obezbijeđen na način da sada mandat člana savjeta CBCG ne može biti kraći od šest godina, pa ni u slučaju zamjene člana kome je prestala funkcija prije isteka mandata”, rekla je Bošković.

Predlaže se i povećanje broja članova Savjeta CBCG prije pristupanja EU, odnosno viceguvernera sa dva na tri.

Poslanik Koalicije albanskih stranaka, Genci Nimanbegu, pitao je zašto se nije mijenjao cijeli zakon umjesto što se išlo na njegove izmjene i dopune.

Predstavnik CBCG, Darka Tomčić, je objasnila da su se odlučili na izmjene zbog jedne prelazne odredbe koja se odnosi na korišćenje eura i koja je iz starog zakona, još iz 2000. godina, od CBCG preuzeta kao prelazno rješenje tog zakona.

“CBCG, odnosno država će u procesu pregovaranja o poglavlju o euru pregovarati tek nakon što se ispune ovi uslovi, a to je pitanje organizovanja CBCG, njene nezavisnosti i zabrane monetarnog pristupa”, saopštila je Tomčić.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!