Otvaranje poglavlja podsticaj za Crnu Goru

#CgEu

Otvaranje poglavlja 1 i 22, koja se odnose na slobodno kretanje robe i regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata, predstavlja podsticaj za Crnu Goru da intenzivno nastavi sprovođenje reformi, ali i potvrdu da se pregovarački proces nastavlja planiranom dinamikom, saopštili su predstavnici ministarstava ekonomije i evropskih poslova.

CG otvara pregovore u poglavljima 1 i 22 i privremeno zatvoriti poglavlje 30 (Foto:Ilustracija, rtcg.me)

Crna Gora će danas na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvoriti pregovore u poglavljima 1 i 22 i privremeno zatvoriti poglavlje 30, koje se odnosi na vanjske odnose.

Predstavnici ministarstava ekonomije i evropskih poslova, koja su resorno zadužena za ta poglavlja, ocijenili su da otvaranje poglavlja podrazumijeva novu fazu koja obuhvata rad na ispunjavanju uslova za njihovo zatvaranje, kroz zaokruživanje reformskih procesa i finalizaciju procesa pristupanja EU.

„Slobodno kretanje robe je jedna od četiri osnovne slobode na jedinstvenom tržištu EU. Cilj Crne Gore u okviru tog poglavlja je uklanjanje tehničkih barijera u trgovini kroz harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa EU propisima, kao i priprema za integraciju na zajedničko evropsko tržište“, kazali su agenciji Mina-business iz tih ministarstava.

Oni su dodali da, osim što se uklanjaju barijere u trgovini, bezbjednost i kvalitet proizvoda koji se stavljaju na crnogorsko tržište moraju biti zagarantovani kroz potpuno prihvatanje svih načela i zahtjeva evropskog tehničkog zakonodavstva, standarda i najbolje prakse njihove primjene.

„Ispunjavanje svih zahtjeva i standarda uticaće i na povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda na evropskom i međunarodnom tržištu“, naveli su predstavnici Ministarstva ekonomije.

Oni su kazali da je Crna Gora u prethodnom periodu uspostavila adekvatan sistem infrastrukture kvaliteta koja predstavlja temelj slobodnog kretanja roba. Takođe, institucije infrastrukture kvaliteta dostigle su zavidan nivo kompetencija, što je prepoznato i kroz članstvo u međunarodnim i evropskim oragnizacijama za metrologiju, akreditaciju i standardizaciju.

Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata obuhvata podršku državama i regionima EU za finansiranje projekata čiji je cilj razvoj infrastrukture, pružanje podsticaja razvoju industrije i zapošljavanju, a sve u cilju daljeg ekonomskog razvoja slabije razvijenih regiona u EU, ujednačavanja razvijenosti po regionima i jačanja regionalne konkurentnosti.

Predstavnici Ministarstva evropskih poslova saopštili su da Poglavlje 22 i oblast pravne tekovine koja se odnosi na njega omogućava direktnu finansijsku korist nakon pristupanja Crne Gore EU.

„Direktan pristup evropskim strukturnim i investicionim fondovima (ESI) stvoriće mogućnost da Crna Gora za konkretne projekte iskoristi sredstva koja su, na osnovu iskustva drugih država članica iz skorijih ciklusa proširenja, u prosjeku šest do osam puta veća od iznosa godišnje alokacije IPA-e tokom pretpristupnog perioda“, rekli su iz Ministarstva evropskih poslova.

Programi regionalne politike se finansiraju iz sredstava ESI fondova, u prvom redu Evropskog fonda za regionalni razvoj, Evropskog socijalnog fonda, kao i za neke države članice iz programa Kohezionog fonda.

„Evropski fond za regionalni razvoj usmjeren je na projekte čiji je cilj smanjivanje razlika između ekonomske razvijenosti regiona EU u cilju jačanja ekonomske i društvene kohezije. Evropski socijalni fond predstavlja glavni instrument za sprovođenje politike EU u oblasti zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, dok Kohezivni pruža finansijsku podršku za realizaciju projekata iz oblasti životne sredine, energetike i klimatskih promjena, kao i saobraćaja“, objasnili su iz Ministarstva evropskih poslova.

Poglavlje 30 – Vanjski odnosi otvoreno je u martu 2015. godine i biće prvo koje će nakon ispunjavanja mjerila biti privremeno zatvoreno. Crna Gora je poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvorila i privremeno zatvorila 18. decembra 2012. godine, dok je poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno 15. aprila 2013. godine.

„Pravna tekovina Poglavlja 30 čini skoro četvrtinu tekovine EU. To poglavlje obuhvata Zajedničku trgovinsku politiku EU, kao jednu od najvažnijih evropskih politika, te bilateralne sporazume, razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć. Članstvom u EU u cijelosti će se preuzeti EU trgovinska politika. U skladu sa pravilima EU, Crna Gora će otkazati sporazume o slobodnoj trgovini, ali i početi sa primjenom sporazuma koje je EU sklopila s trećim zemljama“, kazali su iz Ministarstva ekonomije.

Oni su dodali da će ulaskom u EU crnogorska preduzeća poslovati na zajedničkom unutrašnjem tržištu, bez carina i drugih uvoznih ograničenja, što je posebno bitno imajući u vidu da je EU jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Crne Gore.

Crna Gora će, nakon današnje konferencije u Luksemburgu, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja imati 27 otvorenih i tri privremeno zatvorena poglavlja.

Izvor: Radio Televizija Crne GoreŽelite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!